Naar inhoud springen

Basiskennis chemie 3/Index

Uit WikibooksInhoud
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Grieks: α - μ

Voor een aantal entry's staat het teken: . Dit zijn plekken waar elders in deze index naar verwezen wordt met het woordje "Zie:".

    

    A / a


  Aardalkalimetalen (1)
  Académie des sciences (1)
  Accuzuur
      Voorbeeld zuur (2)
  Actiniden (1)
  Aftrekken
      Macht van 10 (1)
  Afwegen
      Minimaal (4)
  Aggregatietoestand (1)
      g (1)
      Gas (1)
      l (1)
      s (1)
      Vast (1)
      Vloeibaar (1)
 Algebra (3)
  Algebra
      Overbrengingsregels (3)
           Aftrekken (3)
           Delen (3)
           Optellen (3)
           Vermenigvuldigen (3)
  Alkaan
      Cyclisch (3)
           Algemene formule (3)
           Nomenclatuur (3)
      Dampdruk (3)
      Zie: Decaan
      Dichtheid (3)
      Zie: Ethaan
      Zie: Heptaan
      Zie: Hexaan
      Homologe reeks (3)
      Inleiding (3)
      Isomeer (3)
           Aantal (3)
  Alkaan
      Kookpunt (3)
      Onvolledige verbranding (3)
      Oplosbaarheid (H2O (3)
      Zie: Pentaan
      Zie: Propaan
      Propaan (3)
        Broom (3)
              Zie: Halogenen
        Chloor (3)
              Zie: Halogenen
        Fluor (3)
              Zie: Halogenen
           Halogenen (3)
        Jood (3)
              Zie: Halogenen
           Verbranden (3)
      Smeltpunt (3)
      Verbranding (3)
      Vertakt
           Formule (3)
  Alkaan
      Vlampunt (3)
      Zelfontbranding (3)
  Alkalimetalen (1)
  Alkylgroep
      Nomenclatuur (3)
 Aluminiumkaliumsulfaatdodecahydraat (3)
  Amarant
      Golflengte keuze (1)
 Amfoliet (3)
     Waterstofsulfaat (3)
  Ammoniak
      Als base (2)
      Triviaal (2)
 Ammoniumijzer(II)sulfaathexahydraat (3)
  Ammoniumsulfaat
      Nomenclatuur (1)
  Analyse
      Kwalitatief (1)
      Kwantitatief (1)
  Analyse
      Kwantitatief
           Reactie (1)
           Reactiesnelheid (1)
           Spectrometrie (1)
           Stofeigenschap (1)
           Titratie (1)
 Anhydraat (1)
  Anhydride (1)
      Zie: Anhydraat
  Anion (1)
      Ionlading (1)
  Anorganisch
           Binding (3)
           Covalente binding (3)
           Eigenschappen (3)
           kookpunt (3)
           Nomenclatuur (3)
           Smeltpunt (3)
  Atoom (1)
  Atoom (1)
      Atoomnummer (1)
      Isotoop (1)
      Massa-eenheid (1)
      Massagetal (1)
      Neutron (1)
      Oudheid (1)
      Proton (1)
      Rutherford (1)
 Atoomkern (1)
      Lading (1)
  Atoommassa
      Isotoop (1)
  Azijnzuur
      Voorbeeld zuur (2)
      Zwak zuur (3)

    B / b


  Bariumhydroxide
      Triviaal (2)
  Base (2)
      Ammoniak (2)
      Brønsted (3)
      Definitie (2)
      Geconjugeerd zuur (2)
      Hydroxide (2)
      pOH (2)
      Sulfaat (2)
      Voorbeelden (2)
      Waterstofsulfaat (2)
  Bepaling
      Calciumcarbonaat (4)
  Berekening
      Buffer (3)
  Berekening
      Controleren (1)
      Schatten (1)
      Terugtitratie
           Calciumcarbonaat (4)
      Twee keer (1)
  Binding
     Covalente binding (1)
      Ionbinding (1)
      Metaalbinding (1)
      Polair covalente binding (1)
      Zout (1)
  Biomoleculen (2)
      Chemische notatie (2)
  Biomoleculen
      Zie: Eiwitten
  Biomoleculen
      Zie: Koolhydraten
      Ribose (2)
      Testosteron (2)
  Biomoleculen
      Zie: Vetten
  Brons (1)
  Buffer (3)
      Eigenschappen (3)
      Maken (3)
      Recept (3)
  Bufferformule
 Butaan (3)
     Als alkaan (3)
  normaal-Butaan (3)
      Zie: Butaan
  i-Butaan (3)
      Zie: 2-Methylpropaan
  iso-Butaan (3)
      Zie: 2-Methylpropaan
  n-Butaan (3)
      Zie: Butaan

    C / c


  Calciumcarbonaat
      Bepaling (4)
      Ketelsteen (3)
      Terugtitratie (4)
  Calciumchloride
      Nomenclatuur (1)
  Calciumhydroxide
      Triviaal (2)
  Calciumoxide
      Nomenclatuur (1)
  Calciumwaterstofcarbonaat
      Ketelsteen (3)
     Waterstofzout (3)
  Calibratie (1)
      Zie: Kalibratie
  Chemical Abstracts Service (1)
  Chemie
      Chemie in de middeleeuwen (1)
  Chemie
      Chemie in de moderne tijd (1)
      Chemie in de oudheid (1)
      Definitie (1)
      Geschiedenis
           Middeleeuwen (1)
           Oudheid (1)
  Chemisch symbool
      Afspraak (1)
  Chemische binding (1)
      Zie: Binding
  Chitine
      Voorbeeld koolhydraat (2)
  Chlorofyl (1)
  Chromatografie (1)
      Retentietijd (1)
      Rf-waarde (1)
  Chroom(III)sulfaat
      Nomenclatuur (1)
  Citroenzuur
      Voorbeeld zuur (2)
  Concentratie (1)
      Andere eenheden (4)
      Eenheid (2)
      Gram/Liter (4)
      H+ (2)
      mol/L (1)
      mol/L (2)
      Notatie (2)
      pH (2)
      ppb (4)
      ppm (4)
           Berekening (4)
      Procent (4)
      Unit (4)
  Covalente binding (1)
      Apolair (1)
      Edelgasconfiguratie (1)
      Notatie (1)
      Stikstof-molecuul (1)
  Covalente binding
      Valentieschil (1)
      Verschillende atomen (1)
      Water (1)
      Waterstof-molecuul (1)
      Zuurstof-molecuul (1)
  Cuvet (1)
      Glas (1)
      Kwarts (1)
      Plastic (1)
  Cycloalkaan
      Nomenclatuur (3)
  Cyclopropaan
      Als cycloalkaan (3)
      Structuurformule (3)

    D / d


 Decaan (3)
     Als alkaan (3)
      Fysische eigenschappen (3)
  Delen
      Macht van 10 (1)
  Dikaliummononwaterstoffosfaat
     Waterstofzout (3)
 2,2-Dimethylpropaan (3)
      Kookpunt (3)
      Smeltpunt (3)
      Vlampunt (3)
      Zelfontbranding (3)
  DNA
      Voorbeeld koolhydraat (2)
  Dubbelzouten (3)
      Voorbeeld
        Aluin (3)
              Zie: Aluminiumkaliumsulfaatdodecahydraat
  Dubbelzouten
      Voorbeeld
        Mohr's zout (3)
              Zie: Ammoniumijzer(II)sulfaathexahydraat

    E / e


  Edelgasconfiguratie (1)
  Edelgassen (1)
  Eigenschap
           Kookpunt (1)
           Smeltpunt (1)
           Stolpunt (1)
           Sublimatiepunt (1)
 Eiwitten (2)
  Eiwitten (2)
      Aminozuur (2)
           Naam (2)
           α-koolstof-atoom (2)
  Eiwitten
      Peptidebinding (2)
      Voorbeeld
           Haar (2)
           Insuline (2)
           Oxitocine (2)
           Spier (2)
      α-aminozuren (2)
      α-koolstof-atoom (2)
  Elektron (1)
      Atomaire massa (1)
      Atomaire massa
      Lading (1)
      Verdeling per schil
           Helium (1)
           Kalium (1)
           Lithium (1)
           Natrium (1)
           Waterstof (1)
  Elektronegativiteit
      Overzicht (1)
  Elektronegativiteit
      Polair covalente binding (1)
  Elektronen per schil (1)
 Elektronschil (1)
      Elektronen per schil (1)
      Naam (1)
      Valentieschil (1)
 Elektronvolt (1)
  Element (1)
      Belangrijk (1)
      Jaartal van ontdekking (1)
      Symbool (1)
      Taal (1)
  Elementnaam
  Enzym
      Concentratie (4)
      Eigenschap (1)
           Eiwit (1)
           Katalysator (1)
           Lage concentratie (1)
  Enzym
      Eigenschap
           Levende cel (1)
           Omstandigheden (1)
           Specifiek (1)
           Voedsel (1)
      Fosfatase (1)
 Ethaan (3)
     Als alkaan (3)
      Dampdruk (3)
  eV (1)
      Zie: Elektronvolt
  Evenwicht (3)
      Buffer (3)
      Dynamisch (3)
      Statisch (3)
  Exponent
      Delen (1)
      Exponent = 0 (1)
      Exponent = 1 (1)
      Negatieve exponent (1)
      Vermenigvuldigen (1)
  Extinctie (1)
      Concentratie (1)
      Molaire (1)
      Weglengte (1)

    F / f


  Faseovergang (1)
      Desublimatie (1)
      Rijp (1)
      Sublimatie (1)
  Fenolftaleïne
      Indicator pH (2)
  Formule
      Kz (3)
      Verbinding (1)
  Fosfatase (1)
      Reactiesnelheid meten (1)
  Fosforzuur
      Meerwaardig zuur (3)
  Fosforzuur
      Reactievergelijking (2)
      Zuursterkte (2)

    G / g


  g (1)
      Zie: Gas
  Gas
     Agregatietoestand (1)
  Geconjugeerd
      Base (3)
      Zuur (3)
  Geconjugeerd zuur (2)
  Geconjugeerde base (2)
  Geschiedenis
      Zuur (2)
  Glaselektrode (2)
  Golflengte
      Kleur (1)
  Groep
      Periodiek systeem (1)
          Zie: Kolom

    H / h


  Haar (2)
  Halfreactie (3)
  Halogenen (1)
 Heptaan (3)
     Als alkaan (3)
 Hexaan (3)
     Als alkaan (3)
  Hoeveelheid stof (1)
      Zie: mol
  Hout
      Voorbeeld koolhydraat (2)
  Hydraat (1)
  Hydroxide
      Als base (2)

    I / i


  IJzer(II)sulfaat (1)
      Heptahydraat (1)
      Hexahydraat (1)
      Monohydraat (1)
      Pentahydraat (1)
      Tetrahydraat (1)
  IJzer(III)fosfaat
      Nomenclatuur (1)
  Indicator
      pH (2)
  Insuline (2)
  Ion (1)
      Samengesteld (1)
  Ionbinding
      Beschrijving (1)
      Kristalsttructuur (1)
  Ionlading (1)
      Anion (1)
      Kathion (1)
      Overzicht (1)
  Isoleren
      Onbekende (3)
  Isomeer
      Alkaan (3)
  Isotoop
      Atoommassa (1)

    K / k


  K-schil (1)
      Zie: Elektronschil
 Kalibratie (1)
  Kalibratielijn (1)
  Kaliumhydroxide
      Triviaal (2)
  Kaliumwaterstofsulfaat
     Waterstofzout (3)
  Kathion (1)
      Ionlading (1)
  Kernbetrekking
      Concentratie (1)
      Lambert-Beer (1)
  Kleur (1)
      Golflengte (1)
  Kleurenwiel (1)
  Kolom
     Aardalkalimetalen (1)
      Actiniden (1)
      Alkalimetalen (1)
      Edelgassen (1)
      Halogenen (1)
      Lanthaniden (1)
      Periodiek systeem (1)
  Kookcurve (1)
  Kookpunt (1)
 Koolhydraten (2)
      Indeling (2)
           Aantal koolstofatomen (2)
           Disacharide (2)
           Gekoppelde eenheden (2)
           Grootte (2)
           Monosacharide (2)
           Oligosachariden (2)
           Polysachariden (2)
      Structuur (2)
      Voorbeeld
           Chitine (2)
           DNA (2)
           Hout (2)
           Kristalsuiker (2)
      Voorkomen (2)
  Koolzuur
      Voorbeeld zuur (2)
  Koolzuurfout (1)
  Koper(II)sulfaat
      Anhydraat (1)
      Anhydride (1)
      Pentahydraat (1)
  Kristalstructuur (1)
  Kristalsuiker
      Voorbeeld koolhydraat (2)
  Kristalwater (1)
  Kwalitatieve analyse (1)
  Kwantitatieve analyse
      Kinetiek (1)
      Titrimetrie (1)
  Kz
      Formule (3)

    L / l


  l (1)
      Zie: Vloeistof
  L-schil (1)
      Zie: Elektronschil
  Lanthaniden (1)
  Legering (1)
      Zie: Metaal
  Lichtbreking (1)
  Logaritme (2)
      Basis 2 (2)
      Basis 10 (2)
      Gesciedenis (2)

    M / m


  M-schil (1)
      Zie: Elektronschil
  Macht
      10 (1)
      10 en nullen (1)
      Exponent (1)
      Grondtal (1)
      Notatie (1)
  Macht van 10
      Aftrekken (1)
      Delen (1)
      Delen (1)
      Exponent (2)
           Regel (2)
      Machtverheffen (2)
      Negatieve exponent (1)
  Macht van 10
      Negatieve exponent (1)
      Optellen (1)
      Optellen (1)
      Vermenigvuldigen (1)
      Vermenigvuldigen (1)
      Worteltrekken (2)
  Massa
      Elektron (1)
      Neutron (1)
      Proton (1)
  Mengsel (1)
      Zuivere stof (1)
  Messing (1)
  Metaal
     Alliage (1)
      Brons (1)
      Elektriciteit (1)
      Geleiding (1)
      Legering (1)
      Mengbaar (1)
  Metaal
      Messing (1)
      Vervormbaar (1)
      Warmte (1)
  Metaalbinding (1)
      Atoomromp (1)
      Elektronengas (1)
  Metaaloxides
      Reactie met water (3)
 Methaan (3)
     Als alkaan (3)
 2-Methylbutaan (3)
      Kookpunt (3)
      Smeltpunt (3)
      Vlampunt (3)
      Zelfontbranding (3)
 2-Methylpropaan (3)
      Eigenschappen (3)
  Methylrood
      Indicator pH (2)
 micromol (1)
 millimol (1)
  mmol (1)
      Zie: millimol
  Mohr's zout (3)
      Zie: Ammoniumijzer(II)sulfaathexahydraat
  mol (1)
     Definitie (1)
  Molaire extinctie (1)
  Molaire grootheid
      Extinctie (1)
      Massa (1)
  Molaire massa (1)
      Berekenen (1)
  Monokaliumdiwaterstoffosfaat
     Waterstofzout (3)

    N / n


  N-schil (1)
      Zie: Elektronschil
  Naamgeving (1)
      Zie: Nomenclatuur
  Natriumbicarbonaat
      Backing soda (3)
      Bakpoeder (3)
  Natriumcarbonaat
      Anhydride (1)
      Decahydraat (1)
      Nomenclatuur (1)
  Natriumchloride
  Natriumhydroxide
      Triviaal (2)
  Natriumwaterstofcarbonaat
     Waterstofzout (3)
 Natriumwaterstofsulfiet
  Negatieve exponent
      Macht van 10 (1)
  Neptunus
      Planeet (2)
  Neutron
      Massa (1)
  Niet-metaaloxides
      Waterstofzout (3)
  Nomenclatuur (1)
      Alkylgroep (3)
     Ammoniumsulfaat (1)
      Anionen (1)
      Anorganisch
           Moleculaire stoffen (3)
      Anorganische chemie (1)
      Calciumchloride (1)
      Calciumoxide (1)
      Chroom(III)sulfaat (1)
      Cycloalkanen (3)
           Gesubstitueerd (3)
  Nomenclatuur
      Geschiedenis (1)
      Hydraat (1)
      IJzer(III)fosfaat (1)
      Indeling (1)
      Kationen (1)
      Natriumcarbonaat (1)
      Natriumchloride (1)
      Oxy-anionen (1)
      Plaatsnummers (3)
      Triviaal (2)
           Ammoniak (2)
           Bariumhydroxide (2)
           Calciumhydroxide (2)
           Kaliumhydroxide (2)
           LIjst (2)
           Natriumhydroxide (2)
           Waterstofchloride (2)
           Waterstofnitraat (2)
      (3)
  Nomenclatuur
      Cycloalkanen (3)
      Waterstofzouten (3)
      Zelfde substituent (3)
      Zouten (1)
      Zouten
 Nonaan (3)
     Als alkaan (3)

    O / o


  O-schil (1)
      Zie: Elektronschil
 Octaan (3)
     Als alkaan (3)
  Onbekende
      Isoleren (3)
  Onvolledige verbrandig (3)
  Opgaven
           Nomenclatuur (3)
           pH uit aantal mol (3)
  Opgaven
      Basen (2)
      Buffers
           pH uit concentraties (3)
           pH uit inweeg (3)
      Dubbelzouten (3)
      Eenheden (2)
      Isoleren onbekende (3)
      Logaritme (2)
      Macht en exponent (2)
      Nomenclatuur
           Anorganische moleculen (3)
      Onbekende isoleren (3)
      Overbrengingsregels (3)
      Oxidatie (3)
      Oxides met water (3)
      Reactievergelijking (2)
      Som pH + pOH (2)
      SPA eenheden (2)
      Terugtitratie (4)
  Opgaven
      Waterevenwicht (2)
      Waterstofzouten (3)
      Wortels en exponent (2)
      Zuren (2)
  Opstellen
      Reactievergelijking (2)
  Optellen
      Macht van 10 (1)
      Macht van 10
  Organische chemie (3)
      Inleiding (3)
  Overbrengingsregels
      Aftrekken (3)
      Delen (3)
      Isoleren
           Onbekende (3)
      Opgaven (3)
      Optellen (3)
      Reactievergelijking (3)
  Overbrengingsregels
      Stappenplan (3)
      Vermenigvuldigen (3)
  Oxidatie
      Roesten (3)
      Verbranden (3)
      Voorbeelden (3)
      Zuurstof (3)
  Oxidator
  Oxides (3)
      Reactie met water (3)
           Hydroxydes (3)
           Metaaloxides (3)
           Niet-metaaloxides (3)
      Reacties
           Overzicht (3)
           Zouten (3)
  Oxitocine (2)

    P / p


  P-schil (1)
      Zie: Elektronschil
  Palmitinezuur (2)
 Pentaan (3)
     Als alkaan (3)
  i-Pentaan (3)
      Zie: 2-Methylbutaan
  Pentaan, n-
      Isomeren (3)
  neo-Pentaan (3)
      Zie: 2,2-Dimethylpropaan
  Peptidebinding (2)
  Perchloorzuur
      Zuursterkte (2)
  Periode
      Periodiek systeem (1)
  Periodiek systeem (1)
  Periodiek Systeem
      1869 (1)
      Eka-aluminium (1)
      Eka-silicium (1)
      Gallium (1)
      Germanium (1)
      Groep (1)
      Huidig (1)
      Ontdekkingsjaren (1)
      Periode (1)
  Persoon
      Adams, John Couch (2)
      Arrest, Heinrich Louis d' (2)
      Beer, August (1)
      Bohr, Niels (1)
      Brønsted, Johannes Nicolaus (3)
      Democritos (1)
      Galle, Johann Gottfried (2)
      Lambert, Johann Heinrich (1)
      Mendelejev, Dmitri (1)
  Persoon
      Meyer, Julius Lothar (1)
      Napier, John (2)
      Rutherford, Ernst (1)
      Verrier, Urbain Le (2)
      Wöhler, Friedrich (3)
  pH (2)
      Glaselektrode (2)
      Indicator (2)
      Neutraal water (2)
      Som met pOH (2)
      Water (2)
      Waterevenwicht (2)
  Planeet
      Neptumus (2)
  pOH
      Definitie (2)
      OH- naar pOH (2)
      pOH naar OH- (2)
      Som met pH (2)
  Polair covalente binding (1)
  Prisma (1)
  Product
      Reactievergelijking (2)
 Propaan (3)
     Als alkaan (3)
      Reacties
           Halogenen (3)
  Proton
      Massa (1)

    R / r


  Reactiefactor (4)
  Reactieschema (2)
  Reactievergelijking (2)
      Opstellen (2)
      Product (2)
      Regel (2)
      Uitgangsstof (2)
      Verbranding (3)
  Rekenen met letters (3)
      Zie: Algebra
  Rekenmachine
      H+ naar pH (2)
      OH- naar pOH (2)
      pH naar H+ (2)
  Ribose
      Structuurformule (2)
  Royal Society (1)

    S / s


  s
      Agregatietoestand (1)
          Zie: Vaste stof
  Salpeterzuur
      Reagens (4)
      Zuursterkte (2)
  Samengesteld ion (1)
  Schil (1)
      Zie: Elektronschil
  Significante cijfers (1)
      Meetonnauwkeurigheid (1)
  Smeltcurve (1)
  Smeltpunt (1)
  SPA
      Eenheden (2)
     Kalibratieoplossing (1)
  Spectrofotometer (1)
      Cuvet (1)
      Cuvettenhuis (1)
      Golflengte keuze (1)
  Spectrometrie (1)
      Complementaire kleur (1)
      Extinctie (1)
      Lichtbreking (1)
      Prisma (1)
      Spectrum (1)
  Spectrum (1)
  Spier (2)
  Stearinezuur (2)
  Sterk zuur (2)
  Stof (1)
      Accuzuur
           Als zuur (2)
     Aluminiumkaliumsulfaatdodecahydraat (3)
      Ammoniak
           Nomenclatuur (2)
     Ammoniumijzer(II)sulfaathexahydraat (3)
      Ammoniumsulfaat
           Nomenclatuur (1)
      Azijnzuur
           Als zuur (2)
           Zuursterkte (2)
           Zwak zuur (3)
      Bariumhydroxide
           Nomenclatuur (2)
  Stof
      Boterzuur
           Zuursterkte (2)
      Butaan
           Als alkaan (3)
      (3)
      (3)
      (3)
      (3)
      Calciumcarbonaat
           Bepaling (4)
           Ketelsteen (3)
           Terugtitratie (4)
      Calciumchloride
           Nomenclatuur (1)
      Calciumhydroxide
           Nomenclatuur (2)
      Calciumoxide
           Nomenclatuur (1)
  Stof
      Calciumwaterstofcarbonaat
           Ketelsteen (3)
           Waterstofzout (3)
      Chlorofyl (1)
      Chroom(III)sulfaat
           Nomenclatuur (1)
      Citroenzuur
           Als zuur (2)
      Cyclopropaan
           Als cycloalkaan (3)
      Decaan
           Als alkaan (3)
      Dikaliummononwaterstoffosfaat
           Waterstofzout (3)
      Dimethylpropaan, 2,2- (3)
      Eigenschap (1)
           Chemisch (1)
           Extensief (1)
           Fysisch (1)
  Stof
      Eigenschap
           Intensief (1)
      Ethaan
           Als alkaan (3)
      Formule (1)
      Fosforzuur
           Meerwaardig zuur (3)
           Zuursterkte (2)
      Heptaan
           Als alkaan (3)
      Hexaan
           Als alkaan (3)
      IJzer(II)sulfaat (1)
      IJzer(III)fosfaat
           Nomenclatuur (1)
      Insuline (2)
      Kaliumhydroxide
           Nomenclatuur (2)
      Kaliumwaterstofsulfaat
           Waterstofzout (3)
  Stof
      Koolzuur
           Als zuur (2)
      Koper(II)sulfaat
           Anhydraat (1)
      mengsel (1)
      Methaan
           Als alkaan (3)
      Methylbutaan, 2- (3)
      Mierenzuur
           Zuursterkte (2)
      Monokaliumdiwaterstoffosfaat
           Waterstofzout (3)
      Natriumbicarbonaat
           Backing soda (3)
           Bakpoeder (3)
      Natriumcarbonaat
           Anhydride (1)
           Nomenclatuur (1)
      Natriumchloride
           Nomenclatuur (1)
  Stof
      Natriumhydroxide
           Nomenclatuur (2)
      Natriumwaterstofcarbonaat
           Waterstofzout (3)
      Natriumwaterstofsulfiet
           Waterstofzout (3)
      Nonaan
           Als alkaan (3)
      Octaan
           Als alkaan (3)
      Oxitocine (2)
      Palmitinezuur (2)
      Pentaan
           Als alkaan (3)
      Pentaan, i- (3)
      Pentaan, n-
           Isomeren (3)
      Pentaan, neo- (3)
      Perchloorzuur
           Zuursterkte (2)
  Stof
      Propaan
           Als alkaan (3)
      Ribose
           Structuurformule (2)
      Salpeterzuur
           Zuursterkte (2)
      Stearinezuur (2)
      Testosteron
           Structuurformule (2)
      Trifluorazijnzuur
           Zuursterkte (2)
      Waterstof
           Geschiedenis zuur (2)
      Waterstofchloride
           Nomenclatuur (2)
      Waterstofnitraat
           Nomenclatuur (2)
      Zoutzuur
           Zuursterkte (2)
  Stof
      Zuurstof
           Geschiedenis zuur (2)
      Zwavelzuur
           Zuursterkte (2)
  Stofeigenschap
      Chemisch (1)
      Extensief (1)
      Fysisch (1)
      Intensief (1)
  Stolpunt (1)
  Structuurformule (2)
      Cyclopropaan (3)
  Sulfaat
      Als base (2)
  Symbool
      Afspraak (1)

    T / t


  Taal
      Elementnaam (1)
      Elementnaam
  Terugtitratie
      Berekening (4)
      Principe (4)
      Reden (4)
      Voorbeeld (4)
      Waarom (4)
      Werkschets (4)
  Testosteron
      Structuurformule (2)
  Titratie
      Berekening (1)
      Voorwaarden (4)
  Titratieberekening (1)
  Titrimetrie (1)
  Titrimetrie (1)
      Zuur-base-titratie (1)
  Tweedemachtswortel (2)

    U / u


  u (1)
      Zie: Atoom#Massa-eenheidAnker onbekend
  Uitagngsstof
      Reactievergelijking (2)
  Ureum
      Onvolledig (3)
      Wöhler, Friedrich (3)

    V / v


  Valentieschil (1)
  Vaste stof
     Agregatietoestand (1)
  Verbinding
      Formule (1)
  Verbranden (2)
  Verbranding
      Reactievergelijking (3)
  Vermenigvuldigen
      Macht van 10 (1)
  Vertakt alkaan
      Formule (3)
 Vetten (2)
      Energie (2)
      Functie (2)
      Glycerol (2)
      Isolatie (2)
  Vetten
      Palmitinezuur (2)
      Stearinezuur (2)
      Structuur (2)
      Synthese (2)
      Vetzuur (2)
      Vorming (2)
  Vierkantswortel (2)
  Vloeistof
     Agregatietoestand (1)

    W / w


  Water
      [H+] (2)
      [OH-] (2)
      Oplosbaarheid alkanen (3)
      pH (2)
  Waterevenwicht (2)
  Waterstof
      Geschiedenis zuur (2)
  Waterstofchloride
      Triviaal (2)
  Waterstofnitraat
  Waterstofsulfaat
      Als base (2)
  Waterstofzouten (3)
      Nomenclatuur (3)
      Voorbeelden
        Calciumwaterstofcarbonaat (3)
              Zie: CaCO3
        Dikaliummononwaterstoffosfaat (3)
              Zie: K2HPO4
        Kaliumwaterstofsulfaat (3)
              Zie: KHSO4
        Monokaliumdiwaterstoffosfaat (3)
              Zie: KH2PO4
        Natriumwaterstofcarbonaat (3)
              Zie: NaHCO3
  Waterstofzouten
      Voorbeelden
        Natriumwaterstofsulfiet (3)
              Zie: NaHSO3
  Werkschets
      Kalibratieoplossing (1)
      Terugtitratie (4)
  Wet van
      Lambert-Beer (1)
  Wetenschappelijke notatie (1)
      Regel (1)
  Worteltrekken
      met machten (2)

    Z / z


  Zouten
      Binding in (1)
      Eigenschappen
           Bros (1)
           Geleider (vloeibaar) (1)
           Isolator (vast) (1)
           Warmtegeleider (slecht) (1)
      Formule (Overzicht) (1)
      Naamgeving (Overzicht) (1)
  Zoutzuur
      Zuursterkte (2)
  Zuivere stof (1)
  Zuivere stof (1)
      Component (1)
  Zuivere stof
      Element (1)
      Ontleden (1)
  Zuur (2)
      Geconjugeerde base (2)
      Brønsted (3)
      Geschiedenis (2)
      Meerwaardig (3)
           Fosforzuur (3)
           Zwavelzuur (3)
      Sterk (2)
           Fosforzuur (2)
           Perchloorzuur (2)
           Salpeterzuur (2)
           Trifluorazijnzuur (2)
           Zoutzuur (2)
           Zwavelzuur (2)
      Voorbeeld (2)
           Accuzuur (2)
           Azijnzuur (2)
  Zuur
      Voorbeeld
           Citroenzuur (2)
           Koolzuur (2)
      Zwak (2)
           Azijnzuur (2)
           Boterzuur (2)
           Mierenzuur (2)
  Zuur-base
      Neutraliseren (2)
  Zuur-base-titratie (1)
      Indicator (1)
           Fenolftaleïne (1)
  Zuurstof
      Geschiedenis zuur (2)
  Zwak zuur (2)
  Zwavelzuur
      Meerwaardig zuur (3)
      Zuursterkte (2)

    Α / α


  α-aminozuren (2)
  α-koolstof-atoom (2)

    Μ / μ


  μmol (1)
      Zie: micromol


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.