Naar inhoud springen

Basiskennis chemie 4/%-oplossingen

Uit Wikibooks


Wel Kop maar geen KopLevel aangegeven

Net als de concentratie in gram/L is ook de concentratie uitgedrukt in procenten een oude manier van het gehalte aangeven. In tegenstelling tot de concentratie-aanduiding in gram/L wordt deze echter ook in modernere laboratoria nog gebruikt. Vooral voor hulpstoffen bij reacties kom je dit nog veel tegen. De concentratie van hulpstoffen bij bepalingen is meestal niet heel belangrijk. De stof is of in een hele kleine hoeveelheid in de bepaling aanwezig (bijvoorbeeld als indicator), of juist in een bewuste overmaat.

De concentratie van een stof is 1% als 1% van de massa van de oplossing uit de vermelde stof bestaat.

Opnieuw geldt dat water met een dichtheid van 1 g/L makkelijk werkt: 1 gram stof in 100 mL water is een 1%-ige oplossing. Omdat de concentratie ongeveer 1% moet zijn maakt het niet uit dat strikt genomen de concentratie berekend worden met:

in plaats van met

Want 100 mL water weegt 100 gram, de totale oplossing van 1 gram stof in 100 mL water heeft dan een massa van 101 gram.
% concentratie
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.