Nederlands/Spelling

Uit Wikibooks

Inleiding[bewerken]

Lezen[bewerken]

Schrijven[bewerken]

Spreken en luisteren[bewerken]

Grammatica[bewerken]

Spelling[bewerken]

Toets[bewerken]

Fictie[bewerken]

Toetsenbank Nederlands[bewerken]

Centraal Schriftelijk Eindexamen[bewerken]


De spelling van het Nederlands kent drie aparte regelingen: een voor Nederland, een voor Vlaanderen en een voor Suriname.

Nederland[bewerken]

In Nederland is de spelling van het Nederlands geregeld op basis van de Spellingwet van 15 september 2005. Deze werd op 22 februari 2006 van kracht en verving daarmee de Wet voorschriften schrijfwijze Nederlandsche taal van 14 februari 1947.

De Spellingwet geeft aan het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie de bevoegdheid per ministerieel besluit de spelling van het Nederlands vast te leggen. Bovendien schrijft de wet voor dat deze spelling moet worden gevolgd "bij de overheidsorganen, bij de uit de openbare kas bekostigde onderwijsinstellingen, alsook bij de examens waarvoor wettelijke voorschriften zijn vastgesteld."

In het Besluit bekendmaking spellingvoorschriften 2005 zijn de spellingregels opgenomen waartoe het Comité van Ministers op 25 april 2005 heeft beslist. Dit Besluit trad op 1 augustus 2006 in werking getreden en verving daarmee het vorige Spellingbesluit van 19 juni 1996.

Vlaanderen[bewerken]

In Vlaanderen wordt de wettelijke basis voor de spelling gevormd door het Spellingbesluit van de Prins-Regent van 9 maart 1946 en het Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van bepaalde regels van de officiële spelling en van de spraakkunst van de Nederlandse taal van 30 mei 1996 bepaalt dat de officiële spelling van het Nederlands geldt voor de overheid en het onderwijs (artikel 1). Het laatstgenoemde besluit trad in werking op 1 september 1996. Op 30 juni 2006 besloot de Vlaamse regering om, in overeenstemming met het besluit van 30 mei 1996, de spelling per 1 augustus 2006 te wijzigen conform de beslissing van het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie.

Suriname[bewerken]

De Republiek Suriname heeft nog geen wet uitgevaardigd die de spelling van de Nederlandse taal regelt. Tot Suriname in 2004 als geassocieerd lid van de Nederlandse Taalunie toetrad, werd er de spelling van 1947 gevolgd. Inmiddels heeft Suriname aangegeven de door de Taalunie in 2005 vastgelegde spelling te willen volgen. De Taalunie heeft een werkgroep Implementatie Spelling opgericht, die het adviseren over de wettelijke invoering van de nieuwe spelling en de toepassing ervan bij de overheid en in het onderwijs als taak heeft.

Zie verder[bewerken]

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.