Naar inhoud springen

Nederlands/Spelling/Achternamen

Uit Wikibooks

Iemands achternaam of persoonsnaam wordt altijd met een hoofdletter geschreven, net zoals de voornaam.

Bij een naam zoals Pieter van der Meulen is de schrijfwijze in Nederland en België echter verschillend:

Nederland[bewerken]

In Nederland schrijft men tussenvoegsels met een kleine letter, ook als de voornaam of voorletters ook vermeld worden. Zo is het Pieter van der Meulen, P. van der Meulen en de heer P. van der Meulen. Zonder voorafgaande voornaam of voorletter wordt het (eerste) tussenvoegsel met een hoofdletter geschreven: de heer Van der Meulen; De vergadering werd door Van der Meulen genotuleerd.

  • Bij het op alfabetische volgorde plaatsen van namen wordt in het Nederlands uitgegaan van het 'hoofdwoord' in de achternaam. Pieter van der Meulen zal dus te vinden zijn onder de M, en niet onder V.
Deze schrijfwijze is tot aan de invoering van het GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens) gehanteerd; echter met de invoering van het GBA is het aan de eigenaar van de naam om te bepalen hoe de schrijfwijze van zijn naam dient te zijn. Zo kan het voorkomen dat tussenvoegel(s) een onderdeel van de achternaam zijn geworden (achternaam is dan van der Meulen); of dat de tussenvoegels al dan niet met een hoofdletter dienen te worden geschreven (bijv.Van der of Van Der). Dit verschijnsel ziet men vooral in Zeeuws-Vlaanderen, alwaar de schrijfwijze vanuit België wordt overgenomen.
  • Bij gehuwden en geregistreerde partners die hun eigen naam achter de naam van hun partner voeren, wordt de eigen naam ook met een kleine letter geschreven. Zo wordt het Janneke ten Berge-van der Meulen.
  • Uitzondering zijn namen als d'Ancona. Deze worden altijd met een kleine d geschreven, ook als het gaat om mevrouw d'Ancona.

België[bewerken]

In Vlaanderen wordt de achternaam steeds op dezelfde manier geschreven als deze op de identiteitskaart is aangegeven. Als de naam daarop aangegeven is als Pieter Van der Meulen, schrijft men steeds Van met een hoofdletter. Staat er echter Pieter van der Meulen, dan schrijft men steeds van met een kleine letter, behalve aan het begin van een zin.

  • De schrijfwijze van de naam van een gehuwde vrouw die haar meisjesnaam toevoegt, blijft ook onveranderd. In België is het overigens veel minder gebruikelijk dan in Nederland dat een vrouw gebruik maakt van de familienaam van haar man.
  • Namen als d'Ancona of D'Ancona worden evenmin aangepast.
  • Sommigen menen in namen met een tussenvoegsel in kleine letters een indicatie te zien dat de persoon tot de adel behoort of adellijke voorouders gehad heeft. Zo wordt de achternaam van de Belgische prinses Mathilde geschreven als d'Udekem d'Acoz. Dit is echter niet altijd zo.
  • Schrijfwijzen als 'Ver eecke' of 'Van dermeulen', die naar Nederlandse gewoonten wat zonderling lijken, zijn vaak te wijten aan fouten bij de inschrijving in het bevolkingsregister door van oorsprong Franse of Franstalige ambtenaren. Als een naam eenmaal bij de burgerlijke stand geregistreerd is, blijft die echter in principe onveranderd. Nederlanders die naar België verhuizen, worden daar volgens hun officiële schrijfwijze in de gemeenteregisters ingeschreven, en behouden die dan verder. Eventuele in België geboren kinderen krijgen dezelfde naam met dezelfde schrijfwijze.
  • Het alfabetisch rangschikken wordt dan ook op gedaan op basis van de officiële schrijfwijze. Men houdt hierbij geen rekening met kleine of grote letter, met het wel of niet schrijven van spaties, noch met wat het "hoofdwoord" van de naam zou kunnen zijn.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.