Naar inhoud springen

Nederlands/Rijm

Uit Wikibooks

Rijm is overeenkomst in klank. Klanken kunnen aan het eind van een regel met elkaar overeenkomen, dan spreken we van eindrijm.

  Elk maek' staet dat Morfeus zonder
  Trouwe is. goôn kleeft valscheit aen.
  'k Was eens vroeg te bedt gegaen;
  Venus star was nogh niet onder;
  Zy scheen klaerder dan de maen.
  ( H.K. Poot. Minnezangen, ed. Geerars, l964, p. 22

De vet en cursief gedrukte woorden komen in klank met elkaar overeen en staan aan het eind van de regel. Dus hebben we hier een vorm van eindrijm.

Klanken kunnen ook overeenkomen aan het begin van woorden die dicht bij elkaar staan. Dan spreken we van beginrijm . Voorbeeld:

  De wolken willen weg, de zee zinkt zacht- en zoetjes neder 
  (G. Gezelle, VD, dl. 4, 1982, p. 236).

De cursief gedrukte letters komen in klank met elkaar overeen en staan dicht bij elkaar. Dus hebben we hier een vorm van beginrijm

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.