HTML/Overzicht attributen/id

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

Met dit attribuut kun je aan een tag of element een unieke naam geven. Deze naam mag daardoor slechts één keer voor komen in een webpagina.

Waarde[bewerken]

De naam moet beginnen met een letter, dat mag een hoofd- of kleineletter zijn. Let wel dat dit attribuut hoofdlettergevoelig is, dus een kleineletter is niet hetzelfde als een hoofdletter. Vervolgens mogen er letters, cijfers, punten, dubbele punten(:) en streepjes(- en _) worden gebruikt. Deze naam mag maar één keer voorkomen op een webpagina.

Voorbeeld[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het id attribuut

<p id="Alinea-1">Dit is de eerste alinea.</p>

Dit is de eerste alinea.

Wordt gebruikt bij[bewerken]

a, abbr, acronym, address, applet, area, b, basefont, bdo, big, blockquote, body, br, button, caption, center, cite, code, col, colgroup, dd, del, dfn, dir, div, dl, dt, em, fieldset, font, form, frame, frameset, hr, hx, i, iframe, img, input, ins, kbd, label, legend, li, link, map, menu, noframes, noscript, object, ol, optgroup, option, p, pre, q, s, samp, select, small, span, strike, strong, sub, sup, table, tbody, td, textarea, tfoot, th, thead, tr, tt, u, ul, var

Meer informatie[bewerken]


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.