HTML/Overzicht attributen/width

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

pre[bewerken]

Met dit attribuut geef je aan hoeveel tekens er op één lijn mag staan. Dit attribuut is verouderd voor pre , gebruik liever css.

Waarde[bewerken]

pre[bewerken]

Een getal.

Voorbeeld[bewerken]

pre[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het width attribuut bij het element pre

<pre width="10">
Maximale lengte is 10
</pre>

Wordt gebruikt bij[bewerken]

pre

Meer informatie[bewerken]

  • w3c (Engels) voor pre


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.