HTML/Overzicht attributen/href

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

a, area en link[bewerken]

Bij deze elementen worden er dan een directe kopeling gemaakt met een andere webpagina of document. Bij a kan de gebruiker klikken op een hyperlink die hem brengt naar een ander webpagina of document. Dit geldt ook bij area waar de gebruiker kan klikken op een gebied in een afbeelding en hij naar een andere webpagina of document wordt gebracht. link wordt vooral gebruikt om een koppeling te maken met een CSS-document.

base[bewerken]

Met dit element kun je via de attribuut een basis URI opgeven.

Waarde[bewerken]

een URI

Wordt gebruikt bij[bewerken]

a, area, base, link

Meer informatie[bewerken]


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.