HTML/Overzicht tags/tr

Uit Wikibooks
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

Deze tag geeft het begin en het einde aan van een rij in een tabel(table).

Voorbeeld[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de tr-tag

<table border=1>
<tr>
<td>Wikipedia</td>
<td>Wikibooks</td>
</tr>
<tr>
<td>Wikiquote</td>
<td>Wikinews</td>
</tr>
</table>
Wikipedia Wikibooks
Wikiquote Wikinews

Optionele attributen[bewerken]

align[bewerken]

Waarde: left, center, right, char of justify

bgcolor[bewerken]

Waarde: rgb(x,x,x), #xxxxxx of naam van de kleur

Bepaalt de achtergrond kleur van de tabel.

char[bewerken]

charof[bewerken]

Waarde: % of pixels

valign[bewerken]

Waarde: top, middle, bottom of baseline

Standaardattributen[bewerken]

class[bewerken]

dir[bewerken]

id[bewerken]

lang[bewerken]

style[bewerken]

title[bewerken]

Mogelijke inhoud[bewerken]

td, th

Tag mag staan in[bewerken]

table, tbody, tfoot, thead

Status[bewerken]

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict. De attribuut bgcolor is verouderd in HTML 4.01 en wordt niet meer ondersteund in XHTML.

Opmerkingen en tips[bewerken]

Gebruik in de plaats van bgcolor liever CSS.

Meer informatie[bewerken]


HTML elementen

a | abbr | acronym | address | applet | area | b | base | basefont | bdo | big | blockquote | body | br | button | caption | center | cite | code | col | colgroup | dd | del | dfn | dir | div | dl | dt | em | fieldset | font | form | frame | frameset | head | hr | html | hx | i | iframe | img | input | ins | kbd | label | legend | li | link | map | menu | meta | noframes | noscript | object | ol | optgroup | option | p | param | pre | q | s en strike | samp | script | select | small | span | s en strike | strong | style | sub | sup | table | tbody | td | textarea | tfoot | th | thead | title | tr | tt | u | ul | var

Nieuwe elementen die zullen worden geïntroduceerd met HTML 5

article | aside | audio | canvas | command | datalist | details | dialog | embed | figure | footer | header | hgroup | keygen | mark | meter | nav | output | progress | rp | rt | ruby | section | source | time | video

Informatie afkomstig van http://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.