HTML/Overzicht tags/tr

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

Deze tag geeft het begin en het einde aan van een rij in een tabel(table).

Voorbeeld[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de tr-tag

<table border=1>
<tr>
<td>Wikipedia</td>
<td>Wikibooks</td>
</tr>
<tr>
<td>Wikiquote</td>
<td>Wikinews</td>
</tr>
</table>
Wikipedia Wikibooks
Wikiquote Wikinews

Optionele attributen[bewerken]

align[bewerken]

Waarde: left, center, right, char of justify

bgcolor[bewerken]

Waarde: rgb(x,x,x), #xxxxxx of naam van de kleur

Bepaalt de achtergrond kleur van de tabel.

char[bewerken]

charof[bewerken]

Waarde: % of pixels

valign[bewerken]

Waarde: top, middle, bottom of baseline

Standaardattributen[bewerken]

class dir id lang style title

Mogelijke inhoud[bewerken]

td, th

Tag mag staan in[bewerken]

table, tbody, tfoot, thead

Status[bewerken]

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict. De attribuut bgcolor is verouderd in HTML 4.01 en wordt niet meer ondersteund in XHTML.

Opmerkingen en tips[bewerken]

Gebruik in de plaats van bgcolor liever CSS.

Meer informatie[bewerken]

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.