Naar inhoud springen

HTML/Overzicht tags/img

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

Dit element zorgt ervoor dat je een afbeelding kunt tonen op de webpagina.

Voorbeeld[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het element img.

<img src="Bron van de afbeelding" alt="een afbeelding" />

Verplichte attributen[bewerken]

alt[bewerken]

Waarde: tekst

Bevate een korte omschrijving van de afbeelding. Is niet verplicht te gebruiken in HTML, maar wel in XHTML. Daarom raden we aan om sowieso te gebruiken.


src[bewerken]

Waarde: URL

De URL dat naar de afbeelding verwijst die moet worden getoond.


Optionele attributen[bewerken]

align[bewerken]

Waarde: top, bottom, middle, left of right.

Bepaalt waar de afbeelding zicht moet bevinden tegenover de omringende tekst.

border[bewerken]

Waarde: pixels

Maakt een rand rond de afbeelding. Hoe groter de waarde van de pixels, hoe dikker de rand.

height[bewerken]

Waarde: pixels of %

Bepaalt de hoogte van de afbeelding.

hspace[bewerken]

Waarde: pixels


ismap[bewerken]

Waarde: URL

longdesc[bewerken]

Waarde: URL

Een link naar een webpagina dat een lange beschrijving bevat van de afbeelding.

usemap[bewerken]

Waarde: URL

vspace[bewerken]

Waarde: pixels

width[bewerken]

Waarde: pixels of %

Bepaalt de breedte van de afbeelding.

Standaardattributen[bewerken]

class dir id lang style title

Status[bewerken]

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Opmerkingen en tips[bewerken]

In HTML is het attribuut alt niet verplicht, in XHTML wel. Daarom raden we aan om het attribuut sowieso te gebruiken. In HTML moet het element niet worden afgesloten, maar volgens de XHTML-regels wel.

Meer informatie[bewerken]

Meer informatie[bewerken]

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.