Naar inhoud springen

HTML/Overzicht attributen/class

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
 1. Verklarende woordenlijst
 2. Overzicht tags
 3. Overzicht attributen
 4. Andere cursussen

Functie

[bewerken]

Met dit attribuut kun je elementen in klassen of groepen verdelen. Een element kan in één of meerdere klassen hebben. Ook mogen meerdere elementen dezelfde klassen gebruiken.

Waarde

[bewerken]

De naam van een klasse moet als waarde worden meegegeven. Worden er meerdere gebruikt moeten de namen gescheiden worden door een spatie. De naam van een klasse kan kleine- en hoofdletters(A-Z en a-z), getallen(0-9) en verbindingsstreepjes (-) zijn.

Voorbeeld

[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het attribuut class

<p>Deze alinea is niet onderverdeeld in een klasse.</p>
<p class="midden">Deze alinea krijgt als klasse "midden".</p>
<p class="midden groen">Op deze alinea worden er meerdere klassen gebruikt namelijk "midden" en "groen"</p>

Mogelijke CSS code dat kan worden toegepast op de klassen.

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het attribuut class

.midden {
    text-align: center;
    }

.groen {
    color: green;
    }

Resultaat:

Deze alinea is niet onderverdeeld in een klasse.

Deze alinea krijgt als klasse "midden".

Op deze alinea worden er meerdere klassen gebruikt namelijk "midden" en "groen"

Wordt gebruikt bij

[bewerken]

Meer informatie

[bewerken]


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.