Naar inhoud springen

HTML/Overzicht attributen/accept-charset

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

Hiermee kun je bepalen welke karaktercoderingen worden gebruikt bij het script dat deze formulier afhandelt.

Waarde[bewerken]

Namen van karaktercoderingen. Je kunt meerdere karaktercoderingen opgeven deze moeten dan worden gescheiden door een komma of een spatie. De standaardwaarde is "unknown".

Voorbeeld[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het accept-charset attribuut

<form accept-charset="UTF-8">
   ...
</form>

Wordt gebruikt bij[bewerken]

form

Meer informatie[bewerken]


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.