HTML/Overzicht tags/legend

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

Wordt gebruikt samen met het element fieldset . Dit geeft aan de fieldset een titeltje.

Voorbeeld[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het element legend.

<fieldset>
	<legend>Lijst van wiki's</legend>
	<ul>
		<li>Wikipedia</li>
		<li>Wikibooks</li>
		<li>Wikinews</li>
		<li>Wikiquote</li>
	</ul>
</fieldset>

Optionele attributen[bewerken]

align[bewerken]

Waarde: top, bottom, left of right

Bepaalt waar het titeltje komt te staan tegenover de fieldset .

Standaardattributen[bewerken]

class dir id lang style title

Mogelijke inhoud[bewerken]

a, abbr, acronym, applet, b, basefont, bdo, big, br, button, cite, code, dfn, em, font, i, iframe, img, input, kbd, label, map, object, q, s, samp, script, select, small, span, strike, strong, sub, sup, textarea, tt, u, var

Mag staan in[bewerken]

fieldset

Status[bewerken]

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict. De align attribuut is verouderd in HTML 4.01 en wordt helemaal niet meer ondersteund door XHTML.

Opmerkingen en tips[bewerken]

Gebruik in de plaats van align liever CSS.

Meer informatie[bewerken]

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.