Naar inhoud springen

HTML/Overzicht attributen/colspan

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
 1. Verklarende woordenlijst
 2. Overzicht tags
 3. Overzicht attributen
 4. Andere cursussen

Functie

[bewerken]

Dit attribuut zorgt ervoor dat een cel in een tabel meerdere kolommen kan overspannen en is de tegenhanger van rowspan.

Waarde

[bewerken]

Een getal. 1 is de standaardwaarde en zorgt ervoor dat de cel geen andere cellen overspant. 0 zou er normaal voor zorgen dat alle cellen van een rij worden overspant door de cel, maar dit wordt niet door alle browsers ondersteund. Alle getallen hoger dan 1 geeft aan hoeveel cellen je overspant

Voorbeeld

[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de colspan attribuut

<table border="1">
  <tr>
   <th colspan="2">Wiki</th>
  </tr>
  <tr>
   <td>Wikipedia</td>
   <td>Wikibooks</td>
  </tr>
</table>
Wiki
Wikipedia Wikibooks

Wordt gebruikt bij

[bewerken]

td , th

Meer informatie

[bewerken]


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.