HTML/Overzicht tags/basefont

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen
NB.: Dit element is sinds de introductie van HTML 5 vervallen.
Zie voor vervangende code: HTML/Overzicht attributen/style
 

Functie[bewerken]

Met dit element kun je een basisopmaak bepalen voor de hele webpagina. Met opmaak wordt bedoeld de kleur en grootte van de tekst en het lettertype. Het wordt echter afgeraden om het nog te gebruiken omdat het verouderd is en het wordt zelfs niet meer ondersteund door XHTML. Gebruik daarom liever CSS of het attribuut style.

Voorbeeld[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het element basefont.

<head>
  <basefont color="red" face="times" size="4" />
</head>
<body>
  <p>Deze tekst wordt nu in het rood, op grootte 4 en in het lettertype times getoont.</p>
</body>

Optionele attributen[bewerken]

color[bewerken]

Waarde: rgb(x,x,x), #xxxxxx of de naam van een kleur.

Bepaalt de kleur van de tekst.

face[bewerken]

Waarde: naam van een lettertype.

Bepaalt het lettertype van de tekst.

size[bewerken]

Waarde: cijfer van 1 tot 7.

Bepaalt de grootte van de tekst.

Standaardattributen[bewerken]

class dir id lang style title

Mogelijke inhoud[bewerken]

a, abbr, acronym, applet, b, basefont, bdo, big, br, button, cite, code, dfn, em, font, i, iframe, img, input, kbd, label, map, object, q, s, samp, script, select, small, span, strike, strong, sub, sup, textarea, tt, u, var

Mag staan in[bewerken]

a, abbr, acronym, address, applet, b, bdo, big, blockquote, br, button, caption, center, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, font, form, hx, i, iframe, img, input, ins, kbd, label, legend, li, noframes, noscript, object, p, pre, q, s, samp, small, span, strike, strong, sub, sup, td, th, tt, u, var

Status[bewerken]

Een verouderde tag in HTML 4.01 en wordt zelfs helemaal niet meer ondersteund in XHTML strict.

Meer informatie[bewerken]

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.