Naar inhoud springen

HTML/Overzicht tags/td

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

Maakt één cel aan in een tabel(table).

Voorbeeld[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de table-tag

<table border=1>
<tr>
<td>Wikipedia</td>
<td>Wikibooks</td>
</tr>
<tr>
<td>Wikiquote</td>
<td>Wikinews</td>
</tr>
</table>
Wikipedia Wikibooks
Wikiquote Wikinews

Optionele attributen[bewerken]

abbr[bewerken]

Waarde: tekst

Een verkorte versie of samenvatting van de inhoud van de cel.

align[bewerken]

Waarde: left, center of right

axis[bewerken]

char[bewerken]

Waarde: pixels of %

Bepaalt de ruimte tussen de inhoud en de rand van een cel.

charoff[bewerken]

Waarde: pixels of %

Bepaalt de ruimte tussen cellen.

colspan[bewerken]

headers[bewerken]

height[bewerken]

Waarde: pixels

nowrap[bewerken]

rowspan[bewerken]

scope[bewerken]

valign[bewerken]

width[bewerken]

Waarde: % of pixels

Bepaalt de breedte van de cel.

Standaardattributen[bewerken]

class dir id lang style title

Tag mag staan in[bewerken]

tr

Status[bewerken]

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict. De attributen bgcolor, height, width en no wrap zijn verouderd in HTML 4.01 en worden niet meer ondersteund in XHTML.

Opmerkingen en tips[bewerken]

Gebruik in de plaats van bgcolor liever CSS.

Meer informatie[bewerken]

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.