HTML/Overzicht tags/ul

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

Hiermee kun je een ongeordende lijst maken. Dit betekent dat ieder element van de lijst wordt aangeduid door een teken. Wordt gebruikt samen met de li tag om de elementen onder te verdelen en is de tegenhanger van de geordende lijst (ol).

Voorbeeld[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de ul-tag

<ul>
   <li>Element 1</li>
   <li>Element 2</li>
   <li>Element 3</li>
</ul>

Optionele attributen[bewerken]

compact[bewerken]

Waarde: compact

Zorgt dat de lijst compacter wordt weergegeven. Hangt van de browser af hoe dit precies wordt uitgevoerd. Dit attribuut is verouderd liever de attribuut style of CSS.

type[bewerken]

Waarde: disc, square of circle

Bepaalt welk teken er voor ieder element komt te staan een schijf, een vierkant of een cirkel. Dit attribuut is verouderd liever de attribuut style of CSS.

Standaardattributen[bewerken]

class dir id lang style title

Status[bewerken]

De attributen compact en type worden nogsteeds ondersteund in HTML 4.01, maar het wordt afgeraden om ze te gebruiken. In de plaats daarvan gebruik liever de attribuut style of CSS. In XHTML worden ze helemaal niet meer ondersteund.

Mogelijke inhoud[bewerken]

één of meerdere li's

Tag mag staan in[bewerken]

applet, blockquote, body, button, center, dd, del, div, fieldset, form, iframe, ins, li, map, noframes, noscript, object, th, th

Meer informatie[bewerken]

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.