Naar inhoud springen

HTML/Overzicht attributen/defer

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie

[bewerken]

Met dit attribuut kan de browser achterhalen of het script extra inhoud zal toevoegen aan het HTML document. Bijvoorbeeld extra toevoegen via document.write("Dit is extra inhoud"). De browser moet dan geen rekening houden met het script tijdens het maken van de pagina.

Waarde

[bewerken]

Je moet de attribuut geen waarde meegeven en kun je gewoon "defer" typen in de tag. Maar XHTML zegt wel dat iedere attribuut dat je gebruikt een waarde moet hebben. Hierdoor moet je het als waarde "defer" geven.

Voorbeeld

[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het defer attribuut

<script type="text/javascript" defer="defer">

</script>

Wordt gebruikt bij

[bewerken]

script

Meer informatie

[bewerken]

w3c (Engels)


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.