Naar inhoud springen

HTML/Overzicht tags/colgroup

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

Met dit element kun je de kolomen van een tabel in groepen onderverdelen. Dit is handig wanneer je één of meerdere kolomen dezelfde opmaak wilt geven.

Voorbeeld[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de colgroup-tag

<table border="1">

	<colgroup span="1" style="background-color: #00FF00;"></colgroup>
	<colgroup span="2" style="color: #0000FF;"></colgroup>

	<tr>
		<td>Deze colgroup heeft groene achtergrond.</td>
		<td>Deze tekst is ...</td>
		<td>... in het blauw.</td>
		<td>Geen opmaak.</td>
	</tr>
</table>


Deze colgroup heeft groene achtergrond. Deze tekst is ... ... in het blauw. Geen opmaak.

Optionele attributen[bewerken]

align[bewerken]

Waarde: right, left, center, justify of char

char[bewerken]

charoff[bewerken]

Waarde: pixels of percentages

span[bewerken]

Waarde: getal

Bepaalt hoeveel kolomen de colgroup moet overspannen.

valign[bewerken]

width[bewerken]

Standaardattributen[bewerken]

class dir id lang style title

Status[bewerken]

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Mogelijke inhoud[bewerken]

col

Mag staan in[bewerken]

table

Opmerkingen en tips[bewerken]

Het is niet verplicht om het element af te sluiten in HTML 4.01 maar wel in XHTML(</colgroup>).

Meer informatie[bewerken]

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.