Naar inhoud springen

HTML/Overzicht attributen/background

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

Dit attribuut wordt alleen gebruikt bij het element body. Het zorgt ervoor dat je een afbeelding kan gebruiken als achtergrond. Dit attribuut is verouderd en er wordt afgeraden om het nog te gebruiken. Gebruik in de plaats hiervan liever het attribuut style of stijlbladen zoals CSS.

Waarde[bewerken]

De waarde voor het attribuut met een URI zijn. Deze URI moet verwijzen naar een afbeelding die kan worden gebruikt als achtergrond.

Voorbeeld[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het background attribuut

<html>
  <body background="achtergrondafbeelding.jpg">
     ...
  </body>
</html>

Wordt gebruikt bij[bewerken]

body

Meer informatie[bewerken]


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.