HTML/Overzicht attributen/color

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

Dit attribuut zorgt ervoor dat je de kleur van tekst kunt bepalen. Dit attribuut is echter verouderd in HTML 4.01 en wordt helemaal niet meer ondersteund in XHTML net zoals de elementen die het bevatten. Dus het wordt afgeraden om dit attribuut nog te gebruiken. Gebruik in de plaats hiervan liever het attribuut style of stijlbladen zoals CSS om de kleur aan te passen. Voor meer informatie zie hoofdstuk opmaak.

Waarde[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het color attribuut

<span style="color: red;">
Rode tekst!
</span>

Wordt gebruikt bij[bewerken]

basefont, font

Meer informatie[bewerken]


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.