Naar inhoud springen

HTML/Appendices/Overzicht elementen

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Deze pagina is bedoeld als overzicht van al de verschillende elementen die worden, werden of zullen worden ondersteund in HTML. Momenteel is het sterk aangeraden om alleen elementen te gebruiken die worden ondersteund door HTML 5 en XHTML.

Elementen ondersteund door HTML 5 en XHTML[bewerken]

Element Uitleg
a Definieert een hyperlink.
abbr Definieert een afkorting van een woord.
address Definieert een adres.
area Definieert een gebied binnen een image map.
b Zet tekst in het vet.
base Definieert een base-URL voor alle relatieve URLs in het document.
bdi
bdo
blockquote
body Definieert de body van het HTML-document.
br Start een nieuwe regel in het HTML-document.
button Een klikbare knop.
canvas
caption
cite
code
col
colgroup
data
datalist
dd
del
details
dfn
dialog
div
dl
dt
em
embeded
fieldset
figcaption
figure
footer
form
head
header
hgroep
hr
html
hx
i
iframe
img
input
ins
kbd
keygen
label
legend
li
link
main
mark
map
menu
menuitem
meta
meter
nav
noscript
object
ol
optgroup
option |
output
p
param
picture
pre
progress
q
rp
rt
ruby
s
samp
script
section
select
small
source
span
strong
style
sub
summary
sup
svg
table
tbody
td
template
textarea
tfoot
th
thead
time
title
tr
track
u
ul
var
video
wbr

Verouderde elementen[bewerken]

Element Uitleg
acronym
applet
basefont
big
center
dir
font
frame
frameset
noframes
strike
tt

Browserspecifieke elementen[bewerken]

Element Uitleg
 
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.