HTML/Overzicht tags/hx

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

De hx-tags zijn bedoeld voor titels van een webpagina. Hiermee worden verschillende koppen binnen de pagina in grootte onderscheiden.

Voorbeeld[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik het element hx

<h1>Deze tekst wordt groot gedrukt</h1>
<h2>Deze tekst wordt iets kleiner gedrukt</h2>
<h3>Deze tekst wordt nog iets kleiner gedrukt</h3>
<h4>Deze tekst is al niet zo groot meer</h4>
<h5>Deze tekst is ongeveer de normale tekstgrootte</h5>
<h6>Deze tekst is niet zo groot meer</h6>


wordt:

Deze tekst wordt groot gedrukt

Deze tekst wordt iets kleiner gedrukt

Deze tekst wordt nog iets kleiner gedrukt

Deze tekst is al niet zo groot meer

Deze tekst is ongeveer de normale tekstgrootte

Deze tekst is niet zo groot meer

Optionele attributen[bewerken]

align[bewerken]

Waarde: left, center, right of justify

Bepaalt waar de tekst van de header moet komen.

Standaardattributen[bewerken]

class dir id lang style title

Mogelijke inhoud[bewerken]

a, abbr, acronym, applet, b, basefont, bdo, big, br, button, cite, code, dfn, em, font, i, iframe, img, input, kbd, label, map, object, q, s, samp, script, select, small, span, strike, strong, sub, sup, textarea, tt, u, var

Mag staan in[bewerken]

applet, blockquote, body, button, center, dd, del, div, fieldset, form, iframe, ins, li, map, noframes, noscript, object, td, th

Status[bewerken]

Opgenomen in HTML 2.0 strict, transitional, frameset. In HTML was het attribuut align verouderd, in XHTML bestaat het niet meer

Opmerkingen en tips[bewerken]

Gebruik in de plaats van align de attribuut style of CSS.

Meer informatie[bewerken]

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.