HTML/Overzicht tags/applet

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen
NB.: Dit element is sinds de introductie van HTML 5 vervallen.
Zie voor vervangende code: HTML/Overzicht tags/video
 

Functie[bewerken]

Laat toe om een applet te laten tonen op een webpagina.

Voorbeeld[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de applet-tag

<applet code="applet.class" width=100 height=100></applet>

Verplichte attributen[bewerken]

height[bewerken]

Waarde: pixels

Hiermee kun je de breedte van de applet bepalen

width[bewerken]

Waarde: pixels

Hiermee kun je de hoogte van de applet bepalen

Optionele attributen[bewerken]

align[bewerken]

Waarde: left, right, top, bottom, middle, baseline, texttop, absmiddle of absbottom

alt[bewerken]

Waarde: tekst

Deze attribuut toont text als de browser de applet niet kan tonen.

archive[bewerken]

code[bewerken]

codebase[bewerken]

hspace[bewerken]

Waarde: pixels

name[bewerken]

object[bewerken]

vspace[bewerken]

Waarde: pixels

Standaardattributen[bewerken]

class dir id lang style title

Mag staan in[bewerken]

a, abbr, acronym, address, applet, b, basefont, bdo, big, blockquote, br, button, caption, center, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, font, form, hx, i, iframe, img, input, ins, kbd, label, legend, li, noframes, noscript, object, p, pre, q, s, samp, small, span, strike, strong, sub, sup, td, th, tt, u, var

Status[bewerken]

Deze tag is verouderd in HTML 4.01 en wordt nietmeer ondersteund in XHTML strict.

Meer informatie[bewerken]

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.