Naar inhoud springen

HTML/Overzicht tags/object

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

Dit element dient om multimedia toe te voegen aan uw HTML documenten. Dit kunnen filmpjes, animaties, java applets, enzoverder zijn.

Voorbeeld[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het element object

Optionele attributen[bewerken]

align[bewerken]

archive[bewerken]

border[bewerken]

classid[bewerken]

codebase[bewerken]

codetype[bewerken]

data[bewerken]

declare[bewerken]

height[bewerken]

Waarde: pixels

Hiermee kun je bepalen hoe hoog het object moet zijn.

hspace[bewerken]

name[bewerken]

standby[bewerken]

type[bewerken]

usemap[bewerken]

vspace[bewerken]

width[bewerken]

Waarde: pixels

Hiermee kun je bepalen hoe breed het object moet zijn.

Standaardattributen[bewerken]

class dir id lang style title

Mag staan in=[bewerken]

a, abbr, acronym, address, applet, b, basefont, bdo, big, blockquote, br, button, caption, center, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, font, form, hx, i, iframe, img, input, ins, kbd, label, legend, li, noframes, noscript, object, p, pre, q, s, samp, small, span, strike, strong, sub, sup, td, th, tt, u, var

Status[bewerken]

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Meer informatie[bewerken]

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.