Naar inhoud springen

HTML/Overzicht tags/table

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

Dient voor een tabel te maken. Wordt gebruikt samen het element tr voor het maken van rijen en het element td voor het maken van kolommen. Daarnaast kan ook nog caption worden gebruikt.

Voorbeeld[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het element table.

<table border=1>
<tr>
<td>Wikipedia</td>
<td>Wikibooks</td>
</tr>
<tr>
<td>Wikiquote</td>
<td>Wikinews</td>
</tr>
</table>
Wikipedia Wikibooks
Wikiquote Wikinews

Optionele attributen[bewerken]

align[bewerken]

Waarde: left, center of right

Bepaalt waar de tabel komt te staan. Links, in het midden of rechts.

bgcolor[bewerken]

Waarde: rgb(x,x,x), #xxxxxx of naam van de kleur

Bepaalt de achtergrond kleur van de tabel.

border[bewerken]

Waarde: pixels

Bepaalt de dikte van de rand.

cellpadding[bewerken]

Waarde: pixels of %

Bepaalt de ruimte tussen de inhoud en de rand van een cel.

cellspacing[bewerken]

Waarde: pixels of %

Bepaalt de ruimte tussen cellen.

maandag Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld
donderdag Voorbeeld
vrijdag Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld

frame[bewerken]

Waarde: void, above, below, hsides, lhs, rhs, vsides, box of border

rules[bewerken]

Waarde: none, groups, rows of cols

summary[bewerken]

Waarde: tekst

Hiermee kun je een samenvatting geven voor de tabel.

width[bewerken]

Waarde: % of pixels

Bepaalt de breedte van de tabel.

Standaardattributen[bewerken]

class dir id lang style title

Mag staan in[bewerken]

applet, blockquote, body, button, center, dd, del, div, fieldset, form, iframe, ins, li, map, noframes, noscript, object, td, th

Status[bewerken]

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict. De attributen align en bgcolor zijn verouderd in HTML 4.01 en worden niet meer ondersteund in XHTML.

Opmerkingen en tips[bewerken]

Gebruik in de plaats van align en bgcolor liever CSS of het attribuut style.

Meer informatie[bewerken]

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.