Naar inhoud springen

HTML/Overzicht attributen/face

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie

[bewerken]

Dit attribuut wordt gebruikt bij de elementen font en basefont. Hiermee kun je bepalen welk lettertype de tekst heeft. Dit attribuut is verouderd net zoals de elementen die het bevatten en er wordt afgeraden om het nog te gebruiken. Gebruik in de plaats hiervan liever het attribuut style of stijlbladen zoals CSS.

Waarde

[bewerken]

Al de bestaande lettertypen. U kunt er één of meerdere opgeven. Als u meerdere wilt opgeven moeten de verschillende lettertypes gescheiden worden door de komma. Het nut van meerdere lettertypes is dat wanneer de browser het eerste lettertype niet kent hij de volgende kan nemen en die kan gebruiken.

Voorbeeld

[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het face attribuut

<span style="font-family: Times New Roman;">Deze tekst is in Times New Roman.</span>
<span style="font-family: onbestaand lettertype, Arial;">Kent het eerste niet dus neemt hij het volgende.</span>

Deze tekst is in Times New Roman. Kent het eerste niet dus neemt hij het volgende.

Wordt gebruikt bij

[bewerken]

basefont, font

Meer informatie

[bewerken]


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.