HTML/Overzicht tags/area

Uit Wikibooks
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

Hiermee kun je een gebied afbaken in een afbeelding en er kan een hyperlink worden aan gegeven.

Voorbeeld[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de sub-tag

<img src ="afbeelding.jpg" width="100" height="100" alt="dit is een afbeelding" usemap ="#afbeelding" />

<map id ="afbeeldingmap" name="afbeelding">
  <area shape ="rect" coords ="25,25,75,75" href ="pagina.html" alt="gebied in de afbeelding" />
</map>

Verplichte attributen[bewerken]

alt[bewerken]

Waarde: tekst

Bevat een korte omschrijving van het gebied, wordt getoond als de browser geen afbeeldingen aankan.

Optionele attributen[bewerken]

coords[bewerken]

Waarde:

href[bewerken]

Waarde: URL

nohref[bewerken]

Waarde: true of false

shape[bewerken]

Waarde:

Bepaalt de vorm van het gebied.

target[bewerken]

Waarde:

Standaardattributen[bewerken]

class[bewerken]

dir[bewerken]

id[bewerken]

lang[bewerken]

style[bewerken]

title[bewerken]

Mogelijke inhoud[bewerken]

Niets.

Mag staan in[bewerken]

map

Status[bewerken]

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Meer informatie[bewerken]


HTML elementen

a | abbr | acronym | address | applet | area | b | base | basefont | bdo | big | blockquote | body | br | button | caption | center | cite | code | col | colgroup | dd | del | dfn | dir | div | dl | dt | em | fieldset | font | form | frame | frameset | head | hr | html | hx | i | iframe | img | input | ins | kbd | label | legend | li | link | map | menu | meta | noframes | noscript | object | ol | optgroup | option | p | param | pre | q | s en strike | samp | script | select | small | span | s en strike | strong | style | sub | sup | table | tbody | td | textarea | tfoot | th | thead | title | tr | tt | u | ul | var

Nieuwe elementen die zullen worden geïntroduceerd met HTML 5

article | aside | audio | canvas | command | datalist | details | dialog | embed | figure | footer | header | hgroup | keygen | mark | meter | nav | output | progress | rp | rt | ruby | section | source | time | video

 

Informatie afkomstig van http://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.