Naar inhoud springen

HTML/Overzicht tags/area

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

Hiermee kun je een gebied afbaken in een afbeelding en er kan een hyperlink worden aan gegeven.

Voorbeeld[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de sub-tag

<img src ="afbeelding.jpg" width="100" height="100" alt="dit is een afbeelding" usemap ="#afbeelding" />

<map id ="afbeeldingmap" name="afbeelding">
  <area shape ="rect" coords ="25,25,75,75" href ="pagina.html" alt="gebied in de afbeelding" />
</map>

Verplichte attributen[bewerken]

alt[bewerken]

Waarde: tekst

Bevat een korte omschrijving van het gebied, wordt getoond als de browser geen afbeeldingen aankan.

Optionele attributen[bewerken]

coords[bewerken]

Waarde:

href[bewerken]

Waarde: URL

nohref[bewerken]

Waarde: true of false

shape[bewerken]

Waarde:

Bepaalt de vorm van het gebied.

target[bewerken]

Waarde:

Standaardattributen[bewerken]

class dir id lang style title

Mogelijke inhoud[bewerken]

Niets.

Mag staan in[bewerken]

map

Status[bewerken]

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Meer informatie[bewerken]

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.