HTML/Overzicht tags/iframe

Uit Wikibooks
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

Laat toe om een pagina te laten zien binnen een andere webpagina.

Voorbeeld[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de iframe-tag

<syntaxhighlight lang="HTML">

<iframe src ="http://nl.wikibooks.org/" width="50%" height="50%">

</iframe></source>

Optionele attributen[bewerken]

align[bewerken]

waarde: left, right, top, middle en bottom

Geeft aan waar de frame moet geplaatst worden.

frameborder[bewerken]

Waarde: 1 of 0

Geeft aan of er een rand rond de frame moet komen.

height[bewerken]

Waarde: pixels of percentages

De hoogte van de frame.

longdesc[bewerken]

marginheight[bewerken]

Waarde: pixels

Voor marges te hebben boven en onder de frame.

marginwidth[bewerken]

Waarde: pixels

Voor marges te hebben links en rechts van de frame.

name[bewerken]

Hiermee kun je een specifieke naam geven voor een frame.

scrolling[bewerken]

Waarde: yes, no en auto

Voor een schuifbalk al dan niet te tonen.

src[bewerken]

Waarde: URL

De link van de pagina dat moet worden getoond.

width[bewerken]

Waarde: pixels of percentages

De breedte van de frame.

Mogelijke Attributen[bewerken]

class[bewerken]

id[bewerken]

style[bewerken]

title[bewerken]

Status[bewerken]

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Meer informatie[bewerken]


HTML elementen

a | abbr | acronym | address | applet | area | b | base | basefont | bdo | big | blockquote | body | br | button | caption | center | cite | code | col | colgroup | dd | del | dfn | dir | div | dl | dt | em | fieldset | font | form | frame | frameset | head | hr | html | hx | i | iframe | img | input | ins | kbd | label | legend | li | link | map | menu | meta | noframes | noscript | object | ol | optgroup | option | p | param | pre | q | s en strike | samp | script | select | small | span | s en strike | strong | style | sub | sup | table | tbody | td | textarea | tfoot | th | thead | title | tr | tt | u | ul | var

Nieuwe elementen die zullen worden geïntroduceerd met HTML 5

article | aside | audio | canvas | command | datalist | details | dialog | embed | figure | footer | header | hgroup | keygen | mark | meter | nav | output | progress | rp | rt | ruby | section | source | time | video

 

Informatie afkomstig van http://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.