HTML/Overzicht tags/iframe

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

Laat toe om een pagina te laten zien binnen een andere webpagina.

Voorbeeld[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de iframe-tag

<iframe 
src ="https://nl.wikibooks.org/"
width="50%" height="50%">
</iframe>

Optionele attributen[bewerken]

align[bewerken]

waarde: left, right, top, middle en bottom

Geeft aan waar de frame moet geplaatst worden.

frameborder[bewerken]

Waarde: 1 of 0

Geeft aan of er een rand rond de frame moet komen.

height[bewerken]

Waarde: pixels of percentages

De hoogte van de frame.

longdesc[bewerken]

marginheight[bewerken]

Waarde: pixels

Voor marges te hebben boven en onder de frame.

marginwidth[bewerken]

Waarde: pixels

Voor marges te hebben links en rechts van de frame.

name[bewerken]

Hiermee kun je een specifieke naam geven voor een frame.

scrolling[bewerken]

Waarde: yes, no en auto

Voor een schuifbalk al dan niet te tonen.

src[bewerken]

Waarde: URL

De link van de pagina dat moet worden getoond.

width[bewerken]

Waarde: pixels of percentages

De breedte van de frame.

Mogelijke Attributen[bewerken]

class id style title

Status[bewerken]

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Meer informatie[bewerken]

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.