HTML/Overzicht tags/link

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

Deze tag dient om een verband te leggen tussen twee documenten. Wordt voornamelijk gebruikt om een stijlblad te koppelen aan de webpagina.

Voorbeeld[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de link-tag

<link href="stijlblad.css" rel="stylesheet" type="text/css" >

Optionele attributen[bewerken]

charset[bewerken]

href[bewerken]

hreflang[bewerken]

media[bewerken]

rel[bewerken]

rev[bewerken]

target[bewerken]

type[bewerken]

Standaardattributen[bewerken]

class dir id lang style title

Mogelijke inhoud[bewerken]

Niets

Tag mag staan in[bewerken]

head

Status[bewerken]

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Opmerkingen en tips[bewerken]

In HTML moet deze tag niet worden afgesloten in XHTML wel (<link ... />).

Meer informatie[bewerken]

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.