HTML/Overzicht attributen/cite

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

blockquote en q[bewerken]

Blockquote en q dienen om een citaat te maken. cite dient dan om een verwijzing te maken naar de bron van de citaat of uitleg vanwaar de citaat komt.

del en ins[bewerken]

Del en ins dienen om aanpassingen aan te geven bij een webpagina. Hier dient het attribuut om een verwijzing te maken naar een pagina dat uitlegt waarom de aanpassingen werden aangebracht.

Waarde[bewerken]

Een URI

Voorbeeld[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de cite attribuut

<q cite="www.broncitaat.com">Dit is een korte citaat.</q>
<del cite="uitlegwijziging.html">fout</del> <ins cite="uitlegwijziging.html">juist</ins>

Wordt gebruikt bij[bewerken]

blockquote, del, ins, q

Meer informatie[bewerken]

  • w3c voor blockquote en q (Engels)
  • w3c voor del en ins (Engels)


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.