Naar inhoud springen

Nieuwgrieks

Uit Wikibooks

Het Nieuwgrieks is de taal van het moderne Griekenland en van het zuidelijke deel van Cyprus.

Deze taal heeft natuurlijk gelijkenissen met Oudgrieks maar verschilt er zoveel van dat je met Oudgrieks in het hedendaagse Griekenland op veel onbegrip zou stuiten.

In al deze pagina's wordt kortweg over Grieks gesproken, waarmee steeds Nieuwgrieks bedoeld wordt.

Bij de beschrijving van een taal kan men op twee manieren te werk gaan. Men kan een overzicht geven van alle woorden, hun betekenissen en voorbeelden van het gebruik van die woorden in relatie tot elkaar. Deze methode leidt tot een woordenboek. Hier zullen we uitgaan van de regels die maken dat woorden en combinaties daarvan als correcte taaluiting worden gezien. Het geheel van regels heet een grammatica.

Lessen[bewerken]

Opgelet: de lessen 17 tot 20 zijn nog niet geschikt om te volgen.

Les 0
Les 1 Les 11
Les 2 Les 12
Les 3 Les 13
Les 4 Les 14
Les 5 Les 15
Les 6 Les 16
Les 7 Les 17
Les 8 Les 18
Les 9 Les 19
Les 10 Les 20

Alfabet en uitspraak[bewerken]

Omdat het Griekse schrift afwijkt van het Nederlandse, besteden we daar eerst aandacht aan.

Grammatica[bewerken]

De regels die leiden tot correcte taaluitingen vallen uiteen in regels ten aanzien van de woorden op zich (de morfologie) en in regels ten aanzien van de zinnen die met woorden gevormd kunnen worden (de syntax). In strikte zin horen daar de betekenissen (de semantiek) niet bij. Waar keuzes in woordvorm of zinsvorm de betekenis beïnvloeden, zal deze echter toch bij de bespreking betrokken worden.

Morfologie (vormleer)[bewerken]

De morfologie beschrijft de vormen die woorden kunnen aannemen.

Verbuigbare woordsoorten

Van de veranderlijke woordsoorten, andere dan de werkwoorden, verandert de uitgang afhankelijk van de rol die ze in een zin spelen.
Deze heten naamvallen. Verder is de uitgang ook afhankelijk van het getal (enkelvoud of meervoud).

Vervoegbare woordsoorten

Alleen werkwoorden zijn vervoegbaar (al hebben de werkwoorden ook verbuigbare vormen: de deelwoorden). De uitgang verandert afhankelijk van de betekenis in de zin.

Onveranderlijke woordsoorten

Syntaxis[bewerken]

De syntax beschrijft de samenhang tussen woorden in zinsdelen en de samenhang tussen zinsdelen in hoofd- en bijzinnnen.

Een zin zonder bijzinnen noemen we een enkelvoudige zin.

Een zin met bijzinnen noemen we een samengestelde zin.

Woordenschat[bewerken]

Woordenschat

Bronvermelding[bewerken]

Bepaalde voorbeelden en ideeën zijn afkomstig uit:

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ, Mανόλη Τριανταφυλλιδή, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα 1981.
Nieuwgriekse werkwoorden, IntertaaL, Amsterdam 1990.

Auteur[bewerken]

Dirk Trappers


Cursussen van Indo-Europese talen
Afrikaans - Catalaans - Deens - Duits - Engels - Frans - Fries - Gotisch - Gronings - Italiaans - Latijn - Litouws - Nederlands - Nieuwgrieks - Noors - Oudgrieks - Perzisch - Pools - Portugees - Roemeens - Russisch - Sloveens - Spaans - Tsjechisch - Vroegmodern Engels - Welsh - West-Vlaams - Zeeuws - Zweeds


Creative Commons License   Creative Commons licentie   Naamsvermelding Gelijk delen

Op dit werk is de Creative Commons licentie Naamsvermelding – GelijkDelen 2.5 (cc-by-sa) van toepassing.

In het kort houdt deze licentie in dat u dit werk mag kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren, afgeleide werken maken en gebruik maken van het werk voor commerciële doeleinden zolang u de naam van de maker vermeldt en het onder dezelfde licentie uitgeeft als u wijzigingen aanbrengt. Bij hergebruik of verspreiding dient u de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.