HTML/Overzicht attributen/valign

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
 1. Verklarende woordenlijst
 2. Overzicht tags
 3. Overzicht attributen
 4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

Met het attribuut valign kun je bepalen waar de inhoud van de cel verticaal komt te staan.

Waarde[bewerken]

Deze attribuut kan vier verschillende waardes hebben.

 • top: plaatst de inhoud van de cel helemaal bovenaan,
 • middle: plaatst de inhoud van de cel in het midden,
 • bottom: plaatst de inhoud van de cel helemaal onderaan,
 • baseline:

Voorbeeld[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de valign attribuut

<table border="1">
    <tr>
        <td>Wikipedia</td>
        <td rowspan="2" valign="bottom">Wikibooks</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Wikiquote</td>
    </tr>
</table>
Wikipedia Wikibooks
Wikiquote

Wordt gebruikt bij[bewerken]

col, colgroup, tbody, td, tfoot, th, thead, tr,

Meer informatie[bewerken]

w3 (Engels)


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.