HTML/Overzicht tags/script

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

Geeft aan dat er een script wordt gebruikt zoals javascript of vbscript.

Voorbeeld[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het element script.

<script type="text/javascript">
document.write("Hallo Wereld!")
</script>

Verplichte attributen[bewerken]

type[bewerken]

Waarde: text/ecmascript, text/javascript, application/ecmascript, application/javascript of text/vbscript

Het MIME-type van het script dat je wilt gebruiken

Optionele attributen[bewerken]

charset[bewerken]

Waarde: type karaktercodering

Geeft aan in welke karaktercodering of characterset een externe script staat.

defer[bewerken]

Waarde: defer

Geeft de browser een hint of het script extra inhoud geeft aan het HTML document.

language[bewerken]

Waarde javascript, livescript, vbscript,...

Hiermee kun je bepalen in welke taal het script is geschreven. Dit attribuut is vervangen door type.

src[bewerken]

Waarde: URL

Hiermee kun je verwijzen naar een externe script. Hierdoor moet je de script niet te typen in je webpagina en kun je meerdere webpagina's dezelfde scrip laten gebruiken.

Mogelijke inhoud[bewerken]

Alleen maar scripts.

Mag staan in[bewerken]

a, abbr, acronym, address, applet, b, basefont, bdo, big, blockquote, br, button, caption, center, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, font, form, head, hx, i, iframe, img, input, ins, kbd, label, legend, li, noframes, noscript, object, p, pre, q, s, samp, small, span, strike, strong, sub, sup, td, th, tt, u, var

Status[bewerken]

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict. De language attribuut is verouderd in HTML 4.01 en wordt niet meer ondersteund in XHTML.

Meer informatie[bewerken]

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.