Naar inhoud springen

HTML/Overzicht attributen/media

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
 1. Verklarende woordenlijst
 2. Overzicht tags
 3. Overzicht attributen
 4. Andere cursussen

Functie

[bewerken]

Wanneer er een stylesheet wordt gebruikt, kan je met dit attribuut bepalen voor welk soort apperatuur het is. Zo kun je aangepaste stylesheets bepalen voor verschillende apperatuur. Bijvoorbeeld een zeer gedetailleerde stylesheet voor een computerscherm of een basis stylesheet voor een klein zwart-wit scherm.

Waarde

[bewerken]

Dit attribuut kan verschillende waardes hebben:

 • gebruik all wanneer de stylesheet voor alle mogelijke apperatuur goed is,
 • aural voor spraaksynthesizers,
 • braille voor apperatuur die gebruik maakt van braille,
 • handheld voor kleine apperatuur die waarschijnlijk niet krachtig zijn, een klein (zwart-wit) scherm hebben,
 • print voor wanneer het document wordt afgedrukt of wanneer het wordt bekeken in print preview mode,
 • projection voor wanneer de pagina wordt geprojecteerd,
 • screen voor normale computerschermen (is ook standaardwaarde),
 • tty voor een apparaat die alleen tekst weergeeft,
 • tv voor tv's, tv's hebben meestal een slechte resolutie.

Voorbeeld

[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het attribuut media

<style type="text/css" media="all">

</style>

Wordt gebruikt bij

[bewerken]

link , style

Meer informatie

[bewerken]

w3c (Engels)


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.