HTML/Overzicht attributen/rel

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

Hiermee kun je de relatie bepalen tussen het huidige document en het doel van de link.

Waarde[bewerken]

Document relaties. Zie hoofdstuk links voor meer informatie.

Voorbeeld[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de rel attribuut

<a rel="contents" href="inhoudsopgave.html">

Wordt gebruikt bij[bewerken]

a, link

Meer informatie[bewerken]


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.