Naar inhoud springen

HTML/Overzicht attributen/standby

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie

[bewerken]

Dit attribuut laat toe om een tekst de specifiëren die kan worden getoond door de browser wanneer het object nog aan het laden is.

Waarde

[bewerken]

Gewone tekst.

Voorbeeld

[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het standby attribuut

<object data="pagina.html" width="200" height="200" type="text/html" standby="Object is aan het laden..."></object>

Wordt gebruikt bij

[bewerken]

object

Meer informatie

[bewerken]

w3c (Engels)


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.