HTML/Overzicht attributen/src

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

frame en iframe[bewerken]

De webpagina bepalen die moeten worden getoond in de frame of iframe.

img[bewerken]

Het kunnen tonen van een afbeelding op de pagina.

input[bewerken]

Om een afbeelding te gebruiken als invoerveld, gaat enkel en alleen als het attribuut type als waarde image heeft.

script[bewerken]

Dient om een externe script te koppelen met het HTML document.

Waarde[bewerken]

Een url die verwijst naar de bron.

Voorbeeld[bewerken]

frame en iframe[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het src attribuut bij frame

<frame src="pagina.html" name="pagina">

img[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het src attribuut bij img

<img src="afbeelding.jpg" alt="Alternatieve tekst voor de afbeelding." />

input[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het src attribuut bij input

<input type="image" src="afbeelding.jpg" />

script[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het src attribuut bij script

<script type="text/javascript" src="script.js"></script>

Wordt gebruikt bij[bewerken]

frame, iframe, img, input, script

Meer informatie[bewerken]


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.