Naar inhoud springen

Lineaire algebra/Lineaire combinatie

Uit Wikibooks
Inhoudsopgave Lineaire algebra
Hoofdstukken
 1. Lineaire ruimte
 2. Lineaire combinatie
 3. Lineair onafhankelijk stelsel
 4. Volledig stelsel
 5. Basis
 6. Dimensie
 7. Rang
 8. Coördinatisering
 9. Coördinatentransformatie
 10. Lineaire afbeelding
 11. Kern
 12. Matrix
 13. Getallenruimte
 14. Kolom- en rijvector
 15. Eenvorm
 16. Duale ruimte
 17. Lineaire algebra/Covariant en contravariant
 18. Transformaties
 19. Inproduct
 20. Bilineaire vorm
 21. Kwadratische vorm
 22. Tensor

Zoals we gezien hebben zijn de scalaire veelvouden van vectoren en ook de som van vectoren weer vectoren uit dezelfde ruimte. We kunnen dus combinaties maken van de som van veelvouden van vectoren.

Definitie 2.1

[bewerken]

Een geordend eindig aantal vectoren of een geïndiceerd willekeurig aantal noemen we een stelsel vectoren.

Definitie 2.2.a

[bewerken]

Onder een lineaire combinatie van een eindig stelsel van m vectoren verstaan we een som van scalaire veelvouden van deze vectoren, dus een vector van de vorm:

Definitie 2.2.b

[bewerken]

Onder een lineaire combinatie van een willekeurig stelsel vectoren verstaan we een lineaire combinatie van een eindig aantal van deze vectoren.

Voorbeelden

[bewerken]

In de driedimensionele euclidische ruimte is de vector (2,5,6) een lineaire combinatie van de vectoren (1,1,0) en (0,1,2), want:

De complexe getallen zijn lineaire combinaties van de complexe getallen 1 en ; immers een complex getal is van de vorm:


De scalaire veelvouden van een vector vormen a.h.w. een deelverzameling van , een soort lijn, die geheel door bepaald wordt. Voegen we nog een vector die geen veelvoud van is toe dan vormen de lineaire combinaties van en een soort vlak door de lijnen die door en door bepaald woren. De "lijnen" en het vlak" zijn zelf ook lineaire ruimte over

Definitie 2.3

[bewerken]

We zeggen dat de deelverzameling van die bestaat uit de lineaire combinaties van het stelsel vectoren door dit stelsel wordt voortgebracht of opgespannen.

Een eindig stelsel van ' vectoren brengt dus de deelverzameling

voort.

Voor een willekeurig stelsel geldt dat bij elke vector in de voortgebrachte deelverzameling een eindig aantal vectoren gevonden kan worden waarvan een lineaire combinatie is, dus:

Uit het vorige volgt dat de deelverzameling van een lineaire deelruimte is van .

Voorbeelden

[bewerken]

In de driedimensionele euclidische ruimte brengen de vectoren (1,1,0) en (0,1,2) een vlak voort van alle lineaire combinaties van deze twee vectoren.

De complexe getallen worden voortgebracht door de complexe getallen 1 en .

Stelling 2.1

[bewerken]

De door een stelsel vectoren voortgebrachte deelverzameling van is een lineaire deelruimte.

Eigenschappen van een voortbrengend deel

[bewerken]

Als een deelruimte van vectorruimte voortgebracht wordt door een een stelsel vectoren uit , dan blijft onveranderd als men

 • aan een vector uit toevoegt.
 • uit een vector schrapt welke een lineaire combinatie is van de overige vectoren uit .
 • een vector uit met een van nul verschillende scalair vermenigvuldigt.
 • bij een vector uit een andere vector uit optelt.
Wikipedia
Deze pagina is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License (GFDL) en nog niet onder CC-BY-SA. Klik hier voor meer informatie.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.