Naar inhoud springen

Lineaire algebra/Dimensie

Uit Wikibooks
Inhoudsopgave Lineaire algebra
Hoofdstukken
 1. Lineaire ruimte
 2. Lineaire combinatie
 3. Lineair onafhankelijk stelsel
 4. Volledig stelsel
 5. Basis
 6. Dimensie
 7. Rang
 8. Coördinatisering
 9. Coördinatentransformatie
 10. Lineaire afbeelding
 11. Kern
 12. Matrix
 13. Getallenruimte
 14. Kolom- en rijvector
 15. Eenvorm
 16. Duale ruimte
 17. Lineaire algebra/Covariant en contravariant
 18. Transformaties
 19. Inproduct
 20. Bilineaire vorm
 21. Kwadratische vorm
 22. Tensor

De verzameling vectoren van een basis is niet eenduidig bepaald. Als een basis de verschillende vectoren en bevat en we vervangen door , is het nieuwe stelsel ook een basis en verschillend van de oorspronkelijke basis.

Wel kan, weer steunend op een fundamentele veronderstelling over de wiskunde, aangetoond worden dat twee verschillende bases "evenveel" elementen hebben. Voor eindige bases is zo'n fundamentele veronderstelling niet nodig. Wij zullen laten zien dat voor lineaire ruimten met eindige bases het aantal elementen in iedere basis hetzelfde is.

Stelling 6.1[bewerken]

Een basis kan niet een echt deel zijn van een andere basis .

Bewijs:[bewerken]

Stel . is een basis, dus is een lineaire combinatie van elementen van . Maar omdat ook een basis is, kan dit alleen als en de 0 maakt nooit deel uit van een basis. We hebben een tegenspraak, dus , oftewel .

Stelling 6.2[bewerken]

Het aantal elementen in een eindig volledig stelsel is minstens gelijk aan het aantal elementen in een eindig onafhankelijk stelsel.

Bewijs:[bewerken]

Laat een volledig stelsel zijn en een onafhankelijk stelsel. Stel . Omdat volledig is kunnen we elke schrijven als een lineaire combinatie van vectoren uit . Laat de eerste vector in de lineaire combinatie zijn die een coëfficiënt ongelijk 0 heeft. Vervang in door . Het nieuwe stelsel blijft volledig. We herhalen nu het voorgaande door de eerste in met coëfficiënt ongelijk 0 te vervangen door . Omdat de 's onafhankelijk zijn, komt de nieuwe niet in de combinatie voor. Zo kunnen we alle 's vervangen. Het nieuwe volledige stelsel bestaat uit de vectoren . en bevat niet . Die kan dus geschreven worden als lineaire combinatie van , wat in tegenspraak is met de onafhankelijkheid van . Conclusie: .


Een direct gevolg van deze stelling is:

Stelling 6.3[bewerken]

Twee eindige bases van dezelfde vectorruimte bevatten evenveel elementen.


Zou een vectorruimte een eindige basis kunnen hebben en ook een niet-eindige?

Stelling 6.4[bewerken]

Als een vectorruimte een eindige basis bezit, is iedere basis eindig.

Bewijs:[bewerken]

Noem het aantal elementen van . Stel is een niet-eindige basis van . Laat een element van zijn en vervang dit, net als in de vorige stelling, door een element van . Neem en vervang deze door , etc. Na stappen is echt deel van , wat niet kan.


Uit het voorgaande zien we dat als een vectorruimte een eindige basis bezit, alle bases eindig zijn en alle evenveel elementen hebben. Dat aantal elementen is dus een karakteristiek getal voor de vectorruimte. We noemen het de dimensie van de vectorruimte. Voor het gemak zeggen we dat de dimensie van een vectorruimte met een niet-eindige basis oneindig is.

Definitie 6.1[bewerken]

Het aantal elementen in een eindige basis van een vectorruimt noemen we de dimensie van , genoteerd als . Als een vectorruimte geen eindige basis heeft, zeggen we dat de dimensie oneindig is.


Voorbeelden[bewerken]

In de lineaire ruimte vormen de zgn. eenheidsvectoren , dus met een 1 op de -de positie en overigens 0-en, een basis. De dimensie van is dus .

De complexe getallen vormen een tweedimensionale vectorruimte over de reële getallen. De complexe getallen 1 en vormen zoals bekend een basis.

De lineaire ruimte van polynomen met reële coëfficiënten heeft een basis met (aftelbaar) oneindig veel elementen en is dus oneindigdimensionaal.

Wikipedia
Deze pagina is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License (GFDL) en nog niet onder CC-BY-SA. Klik hier voor meer informatie.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.