Naar inhoud springen

Wikibooks:Dubbellicentie

Uit Wikibooks

De inhoud van deze pagina ligt vast - maak dan ook geen inhoudelijke wijzigingen zonder uitvoerig overleg op de overlegpagina.

Dubbellicentie[bewerken]

Wikibooks hanteert sinds 15 april 2007 een zogenaamde dubbellicentie. Dat betekent dat iedereen die een bijdrage doet op Wikibooks, wordt geacht deze te hebben vrijgegeven onder zowel de GNU Vrije Documentatie Licentie (GFDL) als onder de Creative Commons-Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie (CC-BY-SA). Beide licenties komen in doel en grote lijnen overeen, maar in de details verschillen ze. Dat heeft tot gevolg dat teksten die alleen GFDL zijn gelicenseerd normaal niet mengbaar zijn met teksten die alleen CC-BY-SA zijn gelicenseerd omdat zowel de GFDL als de CC-BY-SA eisen dat een bewerking of uitbreiding van die tekst onder dezelfde of een soortgelijke licentie wordt vrijgegeven.

Licentievoorwaarden[bewerken]

Door dubbel te licenseren, dus zowel onder de ene als onder de andere licentie de teksten vrij te geven, kan de hergebruiker kiezen welke licentie hij wil gebruiken, en aan welke voorwaarden hij wil voldoen. Voor sommige doeleinden is de GFDL handiger (bijvoorbeeld hergebruik in Wikipedia) en voor andere doeleinden is de CC-BY-SA handiger (bijvoorbeeld bij het drukken van kleine modulen). In het kort zijn de voorwaarden van deze licenties:

 • Naamsvermelding
  • De naam of het pseudoniem van de auteur(s) moet(en) vermeld worden bij (her)gebruik. Bij meer dan vijf auteurs volstaat het om de namen van vijf belangrijke auteurs te noemen.
 • Licentievermelding
  • Er moet gemeld worden bij (her)gebruik onder welke licentie de oorspronkelijke tekst is vrijgegeven.
 • Meeleveren licentietekst (alleen GFDL)
  • Bij de GFDL moet de letterlijke licentietekst van de GFDL worden meegeleverd bij (her)gebruik van de tekst.
 • Gelijk delen
  • Bewerkingen aan de vrijgegeven tekst moeten onder dezelfde of een vrijere licentie worden vrijgegeven. Bewerkingen kunnen ook dubbel gelicenseerd worden.

Aan deze opsomming en uitleg kunnen geen rechten worden verbonden. Zie de licentietekst van de GFDL en van de CC-BY-SA voor de volledige teksten van de licenties.

Zowel GFDL als CC-BY-SA[bewerken]

Zoals te zien is, heeft de GFDL een nadeel boven de CC-BY-SA, namelijk dat de licentietekst moet worden meegeleverd. Dat is geen probleem wanneer het een internetpublicatie betreft, de licentietekst kan dan achter een link worden verstopt, en bij een dik boek kan de licentietekst achterin worden afgedrukt. Bij het afdrukken van een kleine module vergt de licentietekst echter onevenredig veel ruimte, en zeker wanneer het een boek voor bijvoorbeeld kinderen betreft, zal het weinig toevoegen voor het begrip van de vrije licentie. In die gevallen is de CC-BY-SA handiger.

Maar omdat er hier ook teksten worden geschreven die bijvoorbeeld voor Wikipedia erg nuttig kunnen blijken, is het logisch om daarnaast ook onder GFDL te licenseren. Immers, Wikipedia is alleen onder GFDL gelicenseerd, en alle teksten die in Wikipedia worden gebruikt moeten dan ook GFDL of vrijer (bijvoorbeeld Publiek Domein of CC-BY) zijn. Deze dubbellicentie past beide toe.

Oude bijdragen[bewerken]

Alle bijdragen tot 15 april 2007 zijn natuurlijk alleen maar vrijgegeven onder de GFDL. Het is dan ook onmogelijk om middels een gemeenschapsbeslissing te bepalen dat die bijdragen ook onder de CC-BY-SA zijn vrijgegeven. Een module is opgebouwd uit vele bijdragen (zie de knop geschiedenis), en een module is pas dubbel gelicenseerd als alle bewerkingen dubbel gelicenseerd zijn. Alle bewerkingen van na xx/xx/xxxx zijn al dubbel gelicenseerd en die van voor 15 april 2007 mogelijk nog niet. De module als geheel valt dan ook alleen onder de GFDL. Daarom zijn alle pagina's die bestonden op 15 april 2007 gemarkeerd met het sjabloon {{GFDL-oud}} en is voor die pagina's aangegeven dat de bewerkingen vóór 15 april 2007 allemaal nog alleen onder de GFDL vallen en niet onder de CC-BY-SA. De hergebruiker kan deze module dan alleen gebruiken met de GFDL-licentie.

Met terugwerkende kracht dubbel licenceren[bewerken]

Een auteur kan zelf besluiten met terugwerkende kracht al zijn bijdragen dubbel te licenseren door het sjabloon {{Dubbel}} op zijn gebruikerspagina te plaatsen, waarbij als bewerkingssamenvatting (alleen) {{dubbel}} moet worden gebruikt; dit vanwege het gebruik van een bot om bij te houden welke (oude) pagina's onder beide licenties vallen. Dat houdt in dat de auteur stelt dat alle bijdragen die hij op Wikibooks NL heeft gedaan, ook die voor 15 april 2007, zijn vrijgegeven onder zowel de GFDL als de CC-BY-SA.

Als van een pagina alle voormalige auteurs hebben aangegeven hun bijdragen in het verleden alsnog dubbel te licenseren, kan het sjabloon {{GFDL-oud}} van de pagina worden afgehaald; de pagina, inclusief alle voorgaande versies, is dan dubbel gelicenseerd.

Wikipedia[bewerken]

Transwiki na 15 april 2007[bewerken]

Indien artikels met behulp van transwiki van Wikipedia worden geïmporteerd, dan vallen deze pagina's alsnog onder dezelfde regeling als pagina's aangemaakt vóór 15 april 2007. Immers, bijdragen in Wikipedia gebeuren (nog) niet onder dubbellicentie. Enkel wanneer alle bijdragers die in de auteursgeschiedenis voorkomen het sjabloon {{Dubbel}} op hun gebruikerspagina hebben gezet, wordt de pagina alsnog beschouwd als volledig onder dubbellicentie.

Overig[bewerken]

Als de pagina is gekopieerd uit Wikipedia zonder transwiki, of heeft de overdracht plaatsgevonden na 15 april 2007, dan kan het sjabloon {{GFDL-Wikipedia}} op de pagina worden geplaatst. De pagina valt dan voortaan alleen onder de GFDL, tenzij de pagina zodanig wordt herschreven, dat deze niet meer is gebaseerd op het Wikipedia-artikel, en alsnog de dubbellicentie van toepassing kan worden verklaard. Als het aantal auteurs op Wikipedia beperkt was, is het ook mogelijk de auteurs van Wikipedia te benaderen en die te vragen hun werk in dit specifieke geval dubbel te licenseren.

Lijst van auteurs die hun werk dubbel licenceren[bewerken]

Volg deze link: Wikibooks:Gebruikers met Dubbel voor die gebruikers die ook met terugwerkende kracht hun werk van voor 15 april 2007 dubbel licenceren.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.