Naar inhoud springen

Volk, kerk en magie 1500-1700/Inleiding

Uit Wikibooks
Inhoudsopgave
 1. Inleiding
 2. Levensomstandigheden van het volk
 3. Sociale controle
 4. Katholiek geloof en bijgeloof
 5. Protestanten tegen bijgeloof
 6. Gods wil
 7. De macht van de duivel
 8. Bidden
 9. Sekten, profeten, gebedsgenezers en fanaten
 10. Kerk en volk
 11. Magie
 12. Magische geneeskunde
 13. Magie om dieven te ontmaskeren
 14. Kerk tegen witte magie
 15. Recht en wetenschap tegen witte magie
 16. Zwarte magie
 17. Verdwijnen van de magie
 18. Astrologie
 19. Heksen
 20. Bronnen en links

1. Inleiding

Dit boekje gaat over de periode 1500-1700 en die valt deels samen met de periode 1500-1795 waar het boekje Sociale geschiedenis van Europa 1500-1795 over gaat.

De verschillen tussen beide boekjes zijn:

 1. Dit boekje heeft als bron: "De ondergang van de magische wereld" van Keith Thomas en niet het werk van Georges Duby en Philippe Ariès.
 2. Keith Thomas beschrijft, meer dan Ariès en Duby, het leven van het gewone volk.
 3. Het zwaartepunt ligt nu eens niet in Frankrijk maar in Engeland (en ook enigszins in Wales).

Ook voor dit boekje geldt uiteraard dat het beschrevene niet zonder meer voor de rest van Europa zal gelden, elk land heeft natuurlijk zijn eigenheden, maar waarschijnlijk waren er veel overeenkomsten tussen de gebruiken van de landen van Europa: men leefde doorgaans beslist niet geïsoleerd van elkaar.

Dit boekje beschrijft:

 • Onder wat voor omstandigheden het volk leefde.
 • Hoe het volk de religie ervoer.
 • Hoe het volk met magie omging. Magie wordt hier gedefinieerd als: het toepassen van niet-werkzame rituelen en technieken als alternatief voor de machteloosheid en angst die ontstaan als er nog geen werkzame technieken beschikbaar zijn.

Uit het boek van Keith Thomas zijn de volgende hoofdstukken overgeslagen: 'Oude voorspellingen', 'Geesten en elfen' en 'Tijden en tekens'.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.