Naar inhoud springen

Plato/Ion

Uit Wikibooks
Plato

De ion (of Over de Ilias) is een van de vroege platoonse dialogen waarvan de ontstaansdatum onzeker is. Het is een van de kortste dialogen van Plato. Sommige details in de tekst over de overheersing van Efeze door Athene, of de namen van enkele bestaande buitenlandse Atheense generaals suggereren een datum omstreeks 401 v.Chr.

Socrates discussieert met Ion, een professionele rapsode die lezingen en besprekingen geeft over Homerus. De kwestie is of de rapsode zijn prestaties te danken heeft aan zijn kennis en kunde of eerder aan goddelijke inspiratie. Socrates stelt vast dat de dichter weliswaar inspiratie ontvangt maar dat hij zelf geen kennis bezit. Ion probeert dit te weerleggen en betoogt dat hij kennis heeft over tal van zaken zoals oorlogsvoering. Socrates reageert hier ironisch op door te zeggen dat hij dan maar zijn diensten aan het vaderland moet aanbieden. Ten slotte moet Ion toegeven dat hij zelf geen kennis bezit, en dat hij wat hij weet ontvangt van een goddelijke inspiratie die hem dingen doet zeggen als in een dronken roes.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.