HTML/Overzicht attributen/start

Uit Wikibooks

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie[bewerken]

Met dit attribuut kan je bepalen vanaf welk getal, romeinse cijfer of letter een geordende lijst begint te tellen. Dit attribuut is echter wel verouderd.

Waarde[bewerken]

Een getal dat aangeeft vanafwaar je wilt begint te tellen. Je moet ook een getal geven zelfs al wordt er geteld met een Romeins cijfer of letter. Bijvoorbeeld als het als waarde 4 heeft begint hij bij Romeinse cijfers met IV en bij letters met D.

Voorbeeld[bewerken]

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het start attribuut

<ol start="4">
   <li>Element 1</li>
   <li>Element 2</li>
   <li>Element 3</li>
</ol>
</script>
  1. Element 1
  2. Element 2
  3. Element 3

Wordt gebruikt bij[bewerken]

ol

Meer informatie[bewerken]

w3c (Engels)



HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.