Naar inhoud springen

Verklarende woordenlijst biologie voor het secundair onderwijs/V

Uit Wikibooks

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


- V -
Virus Infuenza H1N1

vaatbundel - vaccin - vaccinatie - vacuole - vagina - varen - variabiliteit - variatie - vasopressine - vat - vegetatiegordel - vegetatieve kern - vegetatieve vermeerdering - vene - ventrikel - venule - veredelen - vermesting - veroudering - verspreidingsgebied - vertebraat - vertering - verteringsenzym - vervuiling - verwantenselectie - verwantschap - verzadigd vet - verzadigd vetzuur - verzamelbuisje - verziendheid - verzoeningsgedrag - verzuring - vet - vetstofwisseling - vetzuur - virus - vitale capaciteit - vitamine - voeding - voedingsmiddel - voedingsstof - voedingsvezel - voedselketen - voedselpiramide - voedselvacuole - voedselvertering - voortplantingsgedrag - voortplantingskern - voortplantingssucces - voorurine - vrouwelijke geslachtsorganen - vrucht - vruchtbeginsel - vruchtvlees - vruchtvlies - vruchtwater

vaatbundel[bewerken]


Zie Wikipedia

vaccin[bewerken]


Zie Wikipedia

vaccinatie[bewerken]


Zie Wikipedia

vacuole[bewerken]


Zie Wikipedia

vagina[bewerken]


Zie Wikipedia
Het inwendige deel van het geslachtsorgaan dat bij vrouwelijke dieren (waaronder de mens) de baarmoeder met de buitenkant van het lichaam verbindt.

varen[bewerken]


Zie Wikipedia

variabiliteit[bewerken]


Zie Wikipedia

variatie[bewerken]


Zie Wikipedia

vasopressine[bewerken]


Zie Wikipedia

vat[bewerken]


Zie Wikipedia

vegetatiegordel[bewerken]


Zie Wikipedia

vegetatieve kern[bewerken]


Zie Wikipedia

vegetatieve vermeerdering[bewerken]

of vegetatieve voortplanting
Zie Wikipedia

vene[bewerken]

Zie ader
Zie Wikipedia

ventrikel[bewerken]

zie hartkamer
Zie Wikipedia

venule[bewerken]


Zie Wikipedia

veredelen[bewerken]


Zie Wikipedia

vermesting[bewerken]

Zie Eutrofiëring
Zie Wikipedia

veroudering[bewerken]


Zie Wikipedia

verspreidingsgebied[bewerken]


Zie Wikipedia

vertebraat[bewerken]

of vertebraten of Vertebrata
Zie Wikipedia

vertering[bewerken]


Zie Wikipedia

verteringsenzym[bewerken]

Elk enzym dat in het spijsverteringsstelsel nutriënten afbreekt is een verteringsenzym.

vervuiling[bewerken]


Zie Wikipedia

verwantenselectie[bewerken]


Zie Wikipedia

verwantschap[bewerken]


Zie Wikipedia

verzadigd vet[bewerken]

Een verzadigd vet is een vet dat een hoog gehalte aan verzadigde vetzuren bevat.
Zie Wikipedia

verzadigd vetzuur[bewerken]

Palmitinezuur (C16H32O2 is een verzadigd vetzuur

Verzadigde vetzuren zijn vetzuren zonder een dubbele binding in de koolstofketen.
Zie Wikipedia

verzamelbuisje[bewerken]

Zie nierbuisje
Zie Wikipedia

verziendheid[bewerken]


Zie Wikipedia

verzoeningsgedrag[bewerken]

verzuring[bewerken]

  1. verlagen van de pH (bijvoorbeeld in de spieren, ten gevolge van anaërobe ademhaling]]
  2. Verzuring van bodem of water is een gevolg van de uitstoot (emissie) van vervuilende gassen of door vermesting


Zie Wikipedia

vet[bewerken]

of triglyceride. Een vet is een ester gevormd door condensatie uit glycerol, een trifunctioneel alcohol, en drie vetzuurgroepen.
Zie Wikipedia

vetstofwisseling[bewerken]


Zie Wikipedia

vetzuur[bewerken]

Vetzuren zijn organische carbonzuren met een keten van ten minste twee koolstofatomen en een carboxylgroep (COOH). Vetzuren zitten in vetten en in de fosfolipiden in celmembranen
Zie Wikipedia

virus[bewerken]


Zie Wikipedia

vitale capaciteit[bewerken]

Dit is het totale hoeveelheid aan lucht dat na maximale inademing kan worden uitgeademd. Dit kan gemeten worden met een spirometer
Zie Wikipedia

vitamine[bewerken]


Zie Wikipedia

voeding[bewerken]


Zie Wikipedia

voedingsmiddel[bewerken]


Zie Wikipedia

voedingsstof[bewerken]


Zie Wikipedia

voedingsvezel[bewerken]


Zie Wikipedia

voedselketen[bewerken]


Zie Wikipedia

voedselketen[bewerken]


Zie Wikipedia

voedselvacuole[bewerken]

Vacuole die door fagocytose ontstaan en dus organische stoffen bevat die intracellulair kunnen afgebroken woorden. Dit komt voor bij vrijlevende eencellige organismen zoals de Amoebemaar ook bij macrofagen in het bloed.
Zie Wikipedia

voedselweb[bewerken]

Een voorbeeld van een voedselweb in een bos.


Zie Wikipedia

voortplantingsgedrag[bewerken]

Zie balts
Zie Wikipedia

voortplantingskern[bewerken]

Zie stuifmeelbuis
Zie Wikipedia

voortplantingssucces[bewerken]

Mate waarin organismen er in slagen hun genen over te dragen naar de volgende generatie.
Zie Wikipedia

voorurine[bewerken]


Zie Wikipedia

voorwaardelijke reflex[bewerken]

Zie geconditioneerde reflex
Zie Wikipedia

vrucht[bewerken]


Zie Wikipedia

vruchtbeginsel[bewerken]

Vruchtbeginsel


Zie Wikipedia

vruchtvlees[bewerken]


Zie Wikipedia

vruchtvlies[bewerken]

of amnion Dit is het dun omhulsel waarin het vruchtwater en het embryo, later de foetus zich bevinden
Zie Wikipedia

vruchtwater[bewerken]


Zie Wikipedia


A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.