Verklarende woordenlijst biologie voor het secundair onderwijs/H

Uit Wikibooks

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


- H -
Huidmondje in het blad van een tomaat

haarvat[bewerken]


Zie Wikipedia

habitat[bewerken]


Zie Wikipedia

habitus[bewerken]


Zie Wikipedia

halofyt[bewerken]


Zie Wikipedia

hamer[bewerken]

(Lat. malleus)
Eén van de gehoorsbeentjes
Zie Wikipedia

haploïd[bewerken]

De diploïde cel hier heeft 3 homologe chromosomenparen (2n =6), de haploïde cel heeft telkens maar 1 chromosoom van elk paar (n = 3

Gewone lichaamscellen zijn diploïde omdat ze paren van telkens twee homologe chromosomen hebben. Een cel wordt haploïde genoemd als ze van elk van deze homologe chromosomen maar één exemplaar heeft. Haploïde cellen ontstaan door meiose en zijn gameten of voortplantingscellen (zoals eicellen en zaadcellen). Algemeen wordt het diploïde aantal chromosomen voorgesteld door 2n en het haploïde aantal door n. Bij de mens is 2n gelijk aan 46 en n aan 23, terwijl dat bij de mensapen respectievelijk 48 en 24 is.
Zie Wikipedia

Hardy-Weinberg[bewerken]

Formule van Hardy-Weinberg>
Zie Wikipedia

hart[bewerken]


Zie Wikipedia

hart- en vaatziekten[bewerken]


Zie Wikipedia

HCG[bewerken]


Zie Wikipedia

Heemmolecule[bewerken]


Zie Wikipedia

helixstructuur[bewerken]


Zie Wikipedia

helmdraad[bewerken]


Zie Wikipedia

helmhokje[bewerken]


Zie Wikipedia

helmknop[bewerken]


Zie Wikipedia

hemizygoot[bewerken]

Een organisme is hemizygoot voor een erfelijk kenmerk als er voor dat kenmerk maar één allel aanwezig is. Bij de man zijn de kenmerken die geslachtsgebonden vererven hemizygoot. Deze genen komen enkel voor op het Y-chromosoom en niet op het X-chromosoom, zodat dit ene allel ook steeds tot uitdrukking komt bij de man.

hemofilie[bewerken]


Zie Wikipedia

hemoglobine[bewerken]


Zie Wikipedia

hemolyse[bewerken]


Zie Wikipedia

herbicide[bewerken]


Zie Wikipedia

herbivoor[bewerken]


Zie Wikipedia

hersenstam[bewerken]


Zie Wikipedia

heterosoom[bewerken]


Zie Wikipedia

heterotroof[bewerken]


Zie Wikipedia

heterozygoot[bewerken]

Een organisme is heterozygoot voor een erfelijk kenmerk als het twee verschillende allelen heeft voor dat gen.
Zie Wikipedia

histon[bewerken]


Zie Wikipedia

HIV[bewerken]


Zie Wikipedia

HLA[bewerken]


Zie Wikipedia

homeostase[bewerken]


Zie Wikipedia

homoiotherm[bewerken]


Zie Wikipedia

homologe chromosomen[bewerken]


Zie Wikipedia
Twee overeenkomstige chromosomen in een celkern. In een diploïde cel komen chromosomen voor in paren van homologe chromosomen, waarbij één exemplaar van de moeder komt en het andere van de vader. Een menselijke cel bevat bijvoorbeeld twee homologe exemplaren van het chromosoom 1. Twee homologe chromosomen hebben een gelijke opbouw, maar zijn niet identiek. Ze bevatten dezelfde genen op dezelfde plaats, maar met verschillende genetische informatie. Beide homologe chromosomen kunnen bijvoorbeeld het gen dragen voor oogkleur, maar de ene voor blauwe ogen en de andere voor bruine.

homologie[bewerken]


Zie Wikipedia

homozygoot[bewerken]

Een individu is homozygoot voor een bepaald erfelijk kenmerk, als het voor dat kenmerk twee gelijke allelen heeft.
Zie Wikipedia

hoornlaag[bewerken]


Zie Wikipedia

hormoon[bewerken]


Zie Wikipedia

hormoonklier[bewerken]


Zie Wikipedia

hout[bewerken]


Zie Wikipedia

houtvat[bewerken]


Zie Wikipedia

huid[bewerken]


Zie Wikipedia

huidmondje[bewerken]


Zie Wikipedia

humaan chorion gonadotroop hormoon[bewerken]


Zie Wikipedia

human immunodeficiency virus[bewerken]


Zie Wikipedia

humus[bewerken]


Zie Wikipedia

hybride[bewerken]

Een hybride is een nakomeling van een kruising tussen twee individuen van één soort, met een verschillend genotype. De term wordt ook gebruikt voor nakomelingen van twee individuen die tot verschillende soorten behoren. Een muilezel, een nakomeling van een paardenhengst en een ezelin, is dus een hybride.
Zie Wikipedia

hydrofyt[bewerken]


Zie Wikipedia

hydrolase[bewerken]


Zie Wikipedia

hydrolyse[bewerken]


Zie Wikipedia

hymen[bewerken]


Zie Wikipedia

hyperfunctie[bewerken]


Zie Wikipedia

hyperglycaemie[bewerken]


Zie Wikipedia

hyperglykemie[bewerken]


Zie Wikipedia

hyperpolarisatie[bewerken]


Zie Wikipedia

hypertensie[bewerken]


Zie Wikipedia

hypertonisch[bewerken]


Zie Wikipedia

hypofunctie[bewerken]


Zie Wikipedia

hypofyse[bewerken]


Zie Wikipedia

hypothalamus[bewerken]


Zie Wikipedia

hypothese[bewerken]


Zie Wikipedia


A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.