Verklarende woordenlijst biologie voor het secundair onderwijs/T

Uit Wikibooks

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


- T -
Thorax

T-lymfocyt - tactiel - talg - talgklier - tandplak - taxis - taxon - taxonomie - teelbal - tegenstroomprincipe - telofase - territorium - territoriumgedrag - tertiaire molecuulstructuur - terugkoppeling - terugkruising - terugresorptie - testis - testisbuisje - testkruising - testosteron - tetrade - tetraploïd - thalamus - thermische vervuiling - thermoreceptor - thorax - thymine - thymus - thyroïd stimulerend hormoon - thyroxine - toetskruising - tolerantie - tolerantiegebied - tolerantiegrens - tonoplast - tonus - totipotent - toxine - toxisch - traanklier - trachea - trachee - transaminase - transaminering - transcriptie - transfer-RNA - transgeen - translatie - translocatie - transmitterstof - transmutatie - transpiratie - transplantatie - transporteiwitten - trekdraad - triglyceride - trilhaarepitheel - tripeptide - triploïd - trisomie - tRNA - trofisch niveau - trofoblast - trombine - trombocyt - trombokinase - trombose - trommelvlies - trypsine - trypsinogeen - TSH - tumor - turgor - tweezaadlobbige

T-lymfocyt[bewerken]


Zie Wikipedia

tactiel[bewerken]


Zie Wikipedia

talg[bewerken]


Zie Wikipedia

talgklier[bewerken]


Zie Wikipedia

tandplak[bewerken]


Zie Wikipedia

taxis[bewerken]


Zie Wikipedia

taxon[bewerken]


Zie Wikipedia

taxonomie[bewerken]

Taxonomie is de wetenschap van het indelen van individuen of objecten in groepen (taxa, enkelvoud taxon). Met de term taxonomie kan zowel de methode worden bedoeld die bij het indelen wordt toegepast, als de hiërarchische ordening die het resultaat ervan is. Synoniem voor taxonomie zijn systematiek en classificatie.


Zie Wikipedia

Zie zeker ook WIKISPECIES WIKISPECIES

teelbal[bewerken]


Zie Wikipedia

tegenstroomprincipe[bewerken]


Zie Wikipedia

telofase[bewerken]

De telofase is de laatste fase van de kerndeling. Nu worden de chromosomen aan de beide polen weer omgeven door een kernmembraan, terwijl ze opnieuw despiraliseren tot het chromatine netwerk. In de twee nieuwe kernen worden ook de kernlichaamjes terug zichtbaar. Nu de dochterkernen gevormd zijn volgt de cytokinese.

Wikipedia
Meer afbeeldingen over dit onderwerp vindt u in Categorie Telophase op Wikimedia Commons

territorium[bewerken]


Zie Wikipedia

territoriumgedrag[bewerken]


Zie Wikipedia

tertiaire molecuulstructuur[bewerken]


Zie Wikipedia

terugkoppeling[bewerken]

of feedback

Wanneer een proces beïnvloed wordt door zijn eigen resultaat spreekt men van terugkoppeling. Als deze invloed remmend is spreekt men van negatieve terugkoppeling. Als de invloed stimulerend is spreekt men van positieve terugkoppeling, dan ontstaat er een zichzelf versterkend proces.

Bij vele hormonale processen is er terugkoppeling.


Zie Wikipedia

terugkruising[bewerken]

Een terugkruising is een kruising tussen een heterozygoot individu (bv. uit de F1-generatie) met een homozygoot individu (gelijk aan één van de twee individuen uit de P-generatie.

terugresorptie[bewerken]


Zie Wikipedia

testis[bewerken]


Zie Wikipedia
Een zaadcelproducerend orgaan bij mannelijke dieren. Bij gewervelden produceert dit orgaan ook mannelijke ‘geslachts’hormonen.

testisbuisje[bewerken]


Zie Wikipedia

testkruising[bewerken]

Kruising van een individu dat een dominant fenotype vertoont met een individu dat de recessieve eigenschap vertoont. Deze kruising dient om uit te maken of het eerste individu homozygoot dan wel heterozygootis.
Indien het geteste individu homozygoot is dan zullen bij een testkruising alle nakomelingen het dominante fenotype vertonen.

  • AA x aa resulteert in nakomelingen die allemaal als genotype Aa hebben en bijgevolg het dominante fenotype vertonen.
Indien het geteste individu heterozygoot is dan zullen bij een testkruising de helft van de nakomelingen het dominante en de andere helft het recessieve fenotype hebben.
  • Aa x aa resulteert in 50% nakomelingen die het dominante fenotype hebben en 50% met recessieve fenotype.
Recessieve gekende partner (aa)
mogelijke gameten a fenotypen
Dominante partner met ongekend genotype (Aa) A Aa 50% dominant
a aa 50% recessief

Samengevat: vanaf het moment dat bij een testkruising er een recessieve nakomeling is, weten we dat de onderzochte dominante ouder heterozygoot is voor de eigenschap.

testosteron[bewerken]


Zie Wikipedia

tetrade[bewerken]


Zie Wikipedia

tetraploïd[bewerken]


Zie Wikipedia

thalamus[bewerken]


Zie Wikipedia

thermische vervuiling[bewerken]


Zie Wikipedia

thermoreceptor[bewerken]


Zie Wikipedia

thorax[bewerken]


Zie Wikipedia

thymine[bewerken]


Zie Wikipedia

thymus[bewerken]


Zie Wikipedia

thyroïd stimulerend hormoon[bewerken]


Zie Wikipedia

thyroxine[bewerken]


Zie Wikipedia

toetskruising[bewerken]


Zie Wikipedia

tolerantie[bewerken]


Zie Wikipedia

tolerantiegebied[bewerken]


Zie Wikipedia

tolerantiegrens[bewerken]


Zie Wikipedia

tonoplast[bewerken]


Zie Wikipedia

tonus[bewerken]


Zie Wikipedia

totipotent[bewerken]


Zie Wikipedia

toxine[bewerken]


Zie Wikipedia

toxisch[bewerken]


Zie Wikipedia

traanklier[bewerken]


Zie Wikipedia

trachea[bewerken]


Zie Wikipedia

trachee[bewerken]


Zie Wikipedia

transaminase[bewerken]


Zie Wikipedia

transaminering[bewerken]


Zie Wikipedia

transcriptie[bewerken]


Zie Wikipedia

transfer-RNA[bewerken]


Zie Wikipedia

transgeen[bewerken]

De term transgeen gebruikt men voor een organisme dat een gen afkomstig van een andere soort in zijn erfelijk materiaal draagt. Dit komt soms in de natuur voor, maar de term wordt vooral gebruikt voor organismen die een bijkomende genetische eigenschap ingeplant kregen via genetische technologie. Transgene organismen worden ook wel GGO's (genetisch gemodificeerd organismen) of GMO's genetisch gemanipuleerde organismen) genoemd.
Zie Wikipedia

translatie[bewerken]


Zie Wikipedia

translocatie[bewerken]


Zie Wikipedia

transmitterstof[bewerken]


Zie Wikipedia

transmutatie[bewerken]


Zie Wikipedia

transpiratie[bewerken]


Zie Wikipedia

transplantatie[bewerken]


Zie Wikipedia

transporteiwitten[bewerken]


Zie Wikipedia

trekdraad[bewerken]


Zie Wikipedia

triglyceride[bewerken]


Zie Wikipedia

trilhaarepitheel[bewerken]


Zie Wikipedia

tripeptide[bewerken]


Zie Wikipedia

triploïd[bewerken]


Zie Wikipedia

trisomie[bewerken]


Zie Wikipedia

tRNA[bewerken]


Zie Wikipedia

trofisch niveau[bewerken]


Zie Wikipedia

trofoblast[bewerken]


Zie Wikipedia

trombine[bewerken]


Zie Wikipedia

trombocyt[bewerken]


Zie Wikipedia

trombokinase[bewerken]


Zie Wikipedia

trombose[bewerken]


Zie Wikipedia

trommelvlies[bewerken]

(Lat. Membrana tympani)
Dit membraan in het oor van zoogdieren vangt de geluidstrillingen op en geeft deze door aan de gehoorsbeentjes. Het trommelvlies, gelegen aan het einde van de gehoorgang is daardoor ook het deel van het middenoor dat in contact staat met het uitwendige oor.


Zie Wikipedia

trypsine[bewerken]


Zie Wikipedia

trypsinogeen[bewerken]


Zie Wikipedia

TSH[bewerken]


Zie Wikipedia

tumor[bewerken]


Zie Wikipedia

turgor[bewerken]


Zie Wikipedia

tweezaadlobbige[bewerken]


Zie Wikipedia


A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.