Heraclitus over de natuur/Het juiste handelen (aantekeningen)

Uit Wikibooks
Heraclitus over de natuur

Aantekeningen bij fragment 166[bewerken]

De context waarin het fragment is overgeleverd[bewerken]

  • Proclus, in Alc. p. 525, 21 (1864) (DK 22 B 104): "De adellijke Heraclitus althans, kijkt op een niet wijfelachtige manier naar hen die de menigte ernstig nemen, wat onverstandig is en redeloos: waar zit immers hun, zegt hij, verstand of besef? Zij vertrouwen de stemmen des volks en nemen de menigte als leermeester, en zien niet in dat de velen slecht zijn, maar weinigen zijn goed."
  • Clemens van Alexandrië, Strom. V 60 (DK 22 B 29): "De Muzen van Ionië [de inspiratoren van Heraclitus] althans, zeggen uitdrukkelijk dat de velen en zij die slechts een mening hebben bij de stemmen des volks aansluiten en hun gebruiken nodig hebben, wetend dat de velen slecht zijn, maar weinigen zijn goed; maar de ongeloofwaardigen jagen de roem na. Want één ding verkiezen, zeggen zij, boven alles de besten: eeuwigdurende roem boven wat sterfelijk is, maar de velen zijn verzadigd, zoveel als vee."
  • Clemens van Alexandrië, Strom. II 8, 68. "En daarop Heraclitus, één verkiest boven alles de roem, maar de velen stemmen ermee in, zoals hij aanneemt, verzadigd te zijn, zoveel als vee."

Aantekeningen bij fragment 169[bewerken]

De context waarin het fragment is overgeleverd[bewerken]

  • Diogenes Laërtius, De vitae phil. I, 88 (DK 22 B 39), maakt er in zijn hoofdstuk over Bias, een van de zeven wijzen, melding van dat zelfs de verachter Heraclitus hem prees: "En de weinig toeschietelijke Heraclitus prees hem zelf het meest, schrijvend: in Priëne werd Bias geboren, de zoon van Teutames, wiens woord van meer gewicht is dan die van de anderen."
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.