Heraclitus over de natuur/De slapenden

Uit Wikibooks
Heraclitus over de natuur
  • Hier wordt aangegeven dat slechts de onderhavige verhandeling de ware gebeurtenissen goed weergeeft, en dat zelfs algemeen erkende onderzoekers in alles misgrepen:
(grc)
« τοὺς δὲ ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσα ἐγερθέντες ποιοῦσιν, ὅκωσπερ ὁκόσα εὕδοντες ἐπιλανθάνονται. »
(nl)
« Maar de andere mensen ontgaat wat zij wakend zoal doen, zoals wat zij in slapende toestand vergeten.  »
(Heraclitus, fragment DK 22 B 1c, bij Sextus Empiricus, Adversus Mathematicos, VII, 132, na 1b.)

Immers ‘ik, Heraclitus’, analyseer, toon en onderscheid alles naar behoren, maar ‘de andere mensen’ niet. Hierbij wordt verwezen naar de slapenden, die alles ontgaat, omdat zij niet in verbinding staan met de buitenwereld. Op dergelijke wijze staan ‘de andere mensen’, ook wanneer zij wakker zijn, niet in verbinding met de buitenwereld, zodat alles daarin hun zal ontgaan. Zelfs hun eigen handelingen zullen zij niet in de ware aard ervan doorgronden.


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.