Second Life/Onderwijs

Uit Wikibooks
Inhoudsopgave onderwijstechnologie
Hoofdstukken
 1. ICT in het verleden
 2. Waarom onderwijstechnologie gebruiken?
 3. Doelgroepen in het gebruik van ICT
  1. ICT en jongeren
   1. ICT en sekse
  2. ICT en kansengroepen
  3. ICT in ontwikkelingslanden
  4. ICT en ouderen
   1. ICT en ouderen| De Verhalentafel
  5. ICT en kleuters
 4. Juridische basis en kwesties
 5. Inbedding van ICT in het onderwijs
  1. ICT-eindtermen
  2. Vakgerichte ICT
  3. Digitale leermaterialen
  4. Educatieve software, games, hardware en websites
  5. Elektronische leeromgevingen
  6. Actieve games
  7. Second Life
 6. Klastechnologie
  1. Presentatietips
  2. Videoprojectoren
  3. Digitale schoolborden
  4. Digitale schooltafels
  5. Digitaal toetsen
 7. ICT en afstandsonderwijs in het Vlaamse onderwijs
 8. ICT en beperkingen
  1. ICT en leerstoornissen
  2. ICT en 'doven en slechthorenden'
  3. ICT en mindervalide leerlingen
  4. ICT en laaggeletterden
 9. ICT aspecten
  1. Veiligheid online
  2. Computer onderhouden
  3. Ergonomie
 10. Voorbeelden onderwijstechnologische realisaties
  1. Bewegings-, energie- en lifestyle monitoring systeem
  2. Webhosting
  3. Computer anxiety
  4. Lexicon
Second Life

Virtuele werelden kunnen gebruikt worden om te spelen, om creatief te zijn, om overleg te plegen, om informatie te vinden.
Allemaal zaken die die ook terug te vinden zijn in het onderwijs. Het is dus een ideale omgeving om onderwijsprojecten aan te koppelen.

De eenvoudigste manier om virtuele werelden te gebruiken om informatie uit te wisselen, is eenvoudigweg om af te spreken op bepaalde plaatsen op een bepaald uur. Een beetje zoals de hoorcolleges, maar dan in een virtuele wereld (het zou dus gebruikt kunnen worden als alternatief op BigBlueButton). Het eerste project van Linden Lab was trouwens net een omgeving om conference calls een 3D vorm te geven...
De plaats waar je die hoorcolleges in een virtuele wereld wilt laten doorgaan kunnen natuurlijk uitgebouwd worden tot aula's. Zoals je er kunt zien op Deep Think dat een realisatie is van Open University in SecondLife.

Avatars die in elkaars omgeving zijn kunnen via chats met elkaar communiceren. Die chat sessies zijn niet privé: iedereen wiens avatar in dezelfde omgeving is kan alle chat berichten lezen. Gebruikers kunnen ook via een Instant Messenger service ideeën uitwisselen. Als je zo'n sessie wilt starten, dan moet je de personen met wie je wilt communiceren toevoegen aan een lijst. Communicatie via chat is dus luidop, voor gefluister in de les gebruik je IM. Als je VL viewer het toelaat, kan je ook met elkaar spreken zoals je zou doen met skype.

Een volgende manier om onderwijs te koppelen met virtuele werelden is via panelen. Op panelen kan je gewoon informatie toevoegen, maar dat is nogal statisch. Een meer dynamische vorm is waar je paneel een pagina is naar een website. Zo kan je als eigenaar van een regio jezelf verzekeren dat de avatars die langskomen welbepaalde webpagina's gezien hebben. (daarmee nog niet gelezen..) Het zou een manier kunnen zijn om webquests te organiseren voor kinderen uit de lagere school..

Je kan ook interactieve objecten aanmaken. Op die manier kan je een avatar (en de persoon die die avatar bestuurt) de gelegenheid geven om al doende een idee die ergens uitgelegd is ook in de praktijk te zetten. Zo bijvoorbeeld is er op Second Life een school waar je mechanica experimenten kunt doen.

Een andere interactie is om in je virtuele wereld een toegangspoort te maken naar een moodle. Dan moet je wel eigenaar zijn van die moodle en de moodle moet reeds bestaan. Wat je dan doet is een paneel aanmaken en de inhoud van die paneel koppel je aan je moodle. De wisselwerking tussen een virtuele wereld en een moodle is ook een OpenSource projcet en heet SLoodle. (eigenlijk zou het beter VLoodle heten, maar ja..) TheNewWorld grid experimenteert met SLoodles. Ze experimenteren ook met nieuwe modules om de fysica van een virtuele wereld meer realistisch te maken. Ongetwijfeld zal dat in de toekomst de weg openen naar leuke fysica labo opstellingen in een virtuele wereld.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.